|
|
کدخبر: ۱۷۴۰۹۰

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان استان های منطقه زاگرس با تاکید بر اعتبار ۴۱ هزارمیلیاردتومانی طرح های عمرانی گفت: به دلیل محدودیت فروش نفت، می توان طرح هایی را که بخش خصوصی قادر به اجرای آنها است را از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در دیدار با جمعی از نمایندگان استان های منطقه زاگرس با تاکید بر ایجاد نهاد تعامل میان فراکسیون زاگرس مجلس و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به منظور تهیه نقشه راه زاگرس در برنامه ششم و ایجاد توازن و توسعه یافتگی منطقه زاگرس، نهاد تعامل ایجاد می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: من متعهد می شوم آنچه را که نمایندگان این منطقه به عنوان توسعه منطقه زاگرس تعریف کنند با کمترین اصلاحات از نظر احکام، ارقام و اعتبارات و منابع در برنامه ششم توسعه بگنجانیم تا در پایان برنامه ششم توسعه شاهد توازن در منطقه زاگرس باشیم.

وی در ادامه با اشاره به ارائه گزارش وضعیت توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی آن را گام نخست برای حرکت به سوی توسعه در برنامه ششم دانست و افزود: گام بعدی حرکت به سوی نقطه مطلوب است و نقطه ایده آل برای منطقه زاگرس که عمدتا غرب کشور را در بر می گیرد با سایر نقاط کشور متفاوت است.

نوبخت همچنین اهمیت شناسایی نقاط ضعف و قوت منطقه زاگرس در شاخص های توسعه یافتگی را یادآور شد و بر لزوم تلاش برای ایجاد تعادل و توازن در این شاخص ها تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه از نمایندگان مجلس به عنوان نیروهای واقف؛ متعهد و مؤمن برای شناسایی وضعیت استان ها یاد کرد. نوبخت با اشاره منابع ۴۱ هزار میلیارد تومانی پروژه های عمرانی گفت: علاوه بر این اعتبارات، ۶ هزار میلیارد تومان بین استان ها اعتبار تخصیص می یابد که برای تقویت پروژه های عمرانی قابل استفاده است.

وی افزود: همچنین ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه در همه استان ها تخصیص داده می شود که در ۳ محل پروژه های ملی، استانی و شهرستانی با ملاحظات خاص قابل استفاده است و مسئولان استان ها می توانند از این اعتبارات برای آغاز پروژه های عمرانی استان استفاده کنند.

نوبخت همچنین با اشاره به رقم ۳۵ میلیاردی فاینانس سال ۹۳، از مسئولان استان ها خواست پیشنهاد خود را برای استفاده از این اعتبارات برای انجام پروژه های استانی ارائه کنند.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به وضعیت تحریم و محدودیت فروش نفت، از صندوق توسعه به عنوان فرصتی برای توسعه یاد کرد و افزود: استان ها می توانند طرح هایی را که بخش خصوصی قادر به انجام آنها است را از این محل تامین اعتبار کنند.

ارسال نظر