|
|
کدخبر: ۱۷۶۱۲۳

تسنیم خبر می دهد

خبرگزاری تسنیم: گمرک با ابلاغ بخشنامه جدیدی، بخشنامه قبلی در خصوص اخذ عوارض ۴ درصدی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۲۵۸۶۱/۹۳ / ۲۵۱۸۰/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۵۶ مورخ ۱۶/۲ / ۱۳۹۳ را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۷۰۲۶/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۱۵/۲ / ۱۳۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، و با عنایت به بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی، بدینوسیله بخشنامه شماره ۲۱۱۱۷/۹۳ / ۱۷۲۹۸/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۴۵ مورخ ۱۰/۲ / ۱۳۹۳ این مرکز و فهرست(۴۸) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور، لغو می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند. بدیهی است فهرست اقلام مشمول حکم تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، موضوع بند(۵) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲ / ۲۵۴۳۱۶/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲ / ۹۲ پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، متعاقبا اعلام خواهد شد.

یادآور می شود متن بخشنامه شماره ۲۱۱۱۷/۹۳ / ۱۷۲۹۸/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۴۵ مورخ ۱۰/۲ / ۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: پیرو بند(۵) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲ / ۲۵۴۳۱۶/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ موضوع حکم تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۵، پیرامون وصول عوارض چهار درصد(۴) تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند، بپیوست تصویر نامه شماره ۴۱۹۷/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۲/۲ / ۱۳۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳ / ۳/۱ مورخ ۲۶/۱ / ۱۳۹۳ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویر فهرست(۴۸) قلم کالاهای مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. ضمناً در صورت ترخیص قبلی اقلام فهرست از ابتدای سالجاری تاکنون، بدون پرداخت عوارض مزبور، سریعاً نسبت به بازبینی اظهارنامه های مربوطه و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت ماده(۱۳۵) قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند. همچنین فهرست ردیف های تعرفه اقلام مزبور متعاقباً توسط دفتر بررسی و تعیین تعرفه اعلام خواهد شد.

به گزارش تسنمی، متن نامه شماره ۴۱۹۷/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۲/۲ / ۱۳۹۳ سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: بازگشت به بند(ب) رونوشت نامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲ / ۲۵۴۳۱۶/۱۱۳ / ۹۴۵/۷۳ / ۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲ پیرامون عوارض دریافتی از واردات کالا و محصولات فرهنگی موضوع تبصره(۱۴) قانون بودجه سال جاری، بدین وسیله تصویر نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳ / ۳/۱ مورخ ۲۶/۱ / ۱۳۹۳ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضمائم مربوطه جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳ / ۳/۱ مورخ ۲۶/۱ / ۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره ۲۲۷/۲۱۰ / ۹۲ مورخ ۸/۱ / ۱۳۹۳ با موضوع(اعلام فهرست لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده که مشمول اخذ عوارض ۴ درصد می باشند) به پیوست جهت اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه و فراهم نمودن اقدامات بعدی حضورتان ارسال می گردد.

انتهای پیام /

ارسال نظر