|
|
کدخبر: ۱۷۶۹۳۴

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه شرکت فرودگا ه ها شرکتی تخصصی و دانش بنیان بوده و از این رو هر اندازه برای آموزش آن سرمایه گذاری شود، ناکافی است، گفت: آموزش در صنعت حمل ونقل هوایی که آمیختگی ها و به هم پیوستگی های بین المللی، دارد ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ایلخانی در گشایش ششمین دوره مدیریت حرفه ای فرودگاه ها(AMPAP)، اظهار داشت: مایه مباهات است که دوستان ما در عرصه مدیریتی به امر آموزش اهتمام دارند و فراگیری دانش روز تخصصی فرودگاه ها را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور حضور در دوره های آموزشی را در فرآیند تصمیم گیری مدیران موثر خواند و گفت: این دوره ها نشان می دهد که ما تا چه اندازه با روش های بین المللی فاصله داریم و بنابراین باید درصدد اصلاح آن برآییم و مطابق با توصیه ها و دستورالعمل های روز پیش رویم.

وی شرط لازم برای به روز بودن دانش مدیران را برگزاری مستمر دوره های آموزشی، مطالعه و همچنین انتقال و تسری این تجربیات و آموخته ها به مجموعه توسط آنان خواند.

ایلخانی با بیان اینکه بحثهواپیمایی بحثی بین المللی است، گفت: از همین رو در این زمینه نمی توان محدود به دانش خود بود و باید ضمن آگاهی از آخرین توصیه های بین المللی، آن را در فعالیت ها به کار بست.

وی توجه به امر آموزش در مدیریت امروز کشور به ویژه در صنعت حمل ونقل هوایی که آمیختگی ها و به هم پیوستگی های بین المللی را دارد ضروری خواند و بر انتقال آن در جهت به روز شدن مجموعه تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور بر سرمایه گذاری در امر آموزش تاکید و خاطرنشان کرد؛ شرکت فرودگا ه ها شرکتی تخصصی و دانش بنیان بوده و هر اندازه برای آموزش آن سرمایه گذاری شود، ناکافی است.

همچنین محمدرضا عبدالرحیمی معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه یادگیری و پیشرفت آموزشی حد و مرز نمی شناسد، گفت: صنعت پیوسته در حال تحول است و این مساله ایجاب می کند تا مباحثبرای داشتن سازمانی پویا و دینامیک به صورت مستمر فراگرفته شود.

وی با اشاره به ارزیابی اثربخشی این دوره ها گفت: آموزش باید به صورت کاربردی باشد و کسانی باید از آن بهره مند شوند که آموخته هایشان عایدی بیشتری برای سازمان داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت نقش منابع انسانی را در تغییرات علوم موثر خواند و اظهار داشت: همه تغییرات در تکنولوزی وابسته به نیروی انسانی بوده و بنابراین مدیریت منابع انسانی پر تغییرترین و پپیشرفته ترین اتفاقی است که در حوزه منابع انسانی رخ داده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت همچنین با یادآوری اینکه در گذشته به نیروی انسانی به عنوان کارگر و مستخدم نگاه می شد، گفت: امروز از نیروی انسانی به عنوان استعداد و از مدیریت استعداد به عنوان مدیریت منابع انسانی یاد می شود.

وی بر توجه ویژه به منابع انسانی تاکید کرد و گفت: اگر ما بتوانیم مدیریت منابع انسانی شایسته و اثربخشی در ستاد و فرودگاه ها اعمال کنیم، به یقین اثربخشی سایر منابع اعم از سرمایه های مادی و تکنولوژیکی و سرمایه های سخت افزاری موجود در فرودگاه ها بیشتر خواهد شد.

عبدالرحیمی برتری سازمان ها را در برخورداری از نیروی انسانی دانش بنیان در همه سطوح است اعم از مدیران ارشد، میانی، پایه و متخصصان عنوان و تصریح کرد: ما متخصصان بسیاری در بدنه کارشناسی و تکنسینی فرودگاه ها داریم که اگر مدیریت مناسبی صورت گیرد این دانش و تخصص به ارزش، پول و ثروت تبدیل خواهد شد.

ششمین دوره آموزشی مدیریت حرفه یی فرودگاهی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی با حضور ۲۰ تن از مدیران فرودگاهی صبح امروز در شرکت فرودگاه ها آغاز به کار کرد.

ارسال نظر