|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۵۳

فرزندان انتظار دارند تا والدین با ارتقاء سطح معلومات و آگاهی هایشان، نیازها، مشکلات و انتظارات آنها را پاسخ دهند تا آنها نیز به راحتی بتوانند راه درست را بیابند. در این گزارش به ده مورد از رشد مهارت یادگیری و تحصیلی فرزندان توسط والدین اشاره شده است.

به گزارش گروه اجتماعی امیدنیوز، تعّهدوالدیندر قبال فرزندشان تعّهدی است که تنها محدود به صرف هزینه برای او نمی شود. این تعهّد باید با حضور موثر و مستمر والدین در عرصه‌های مختلف زندگیفرزندبه ویژه زندگی اجتماعی و تحصیلی او مشاهده شود. در ادامه به ده مورد از مشارکت والدین در موفقیت تحصیلی فرزند اشاره می شود.

نقش والدین در آموزش فرزند

برای کمک به فرزندتان برای به خاطر سپردن فرمول های ریاضی یا تاریخ های مهم یا کلمات زبان خارجی، به او کمک کنید تا با آن ها اشعاری بسازد. زیرا یادآوری جملات هم قافیه و اشعار آسان تر است.

فرزندتان را تشویق کنید قبل از هر آزمونی به دقت دستورالعمل آن رامطالعهکند. برای آشنایی او با نحوه تجربه به دستورالعمل ها، آزمونی ساده در خانه برگزار کنید. همچنین به او توصیه کنید که اگر پس از مطالعه دستورالعمل آزمون، متوجه قسمتی از آن نشد حتما از معلمش سوال کند.

استفاده از ماشین حساب را به فرزندتان آموزش دهید. با طرح سوالات ریاضی، مهارت او در حل مساله را افزایش دهید.

برای فرزندتان آلبومی تهیه کنید تا تشویق نامه های مدرسه، عکس های دوران تحصیل، عکس های دوستانش و نیز مراسم مهم خانوادگی و مسافرت ها را در آن نگه دارد و زیر هر یک درباره آن عکس توضیح دهد.

اگر فرزندتان در انجام برنامه یا تکلیفی دچار مشکل شد، اجازه ندهید دست از کار بکشد و ناامید شود. او می تواند از شما برای حل مساله کمک بگیرد و با پشتکار به نتیجه برسد. و را به داشتن پشتکار و پایداری تشویق کنید.

هر زمان فرزندتان سخنرانی یا کنفرانسی برای مدرسه داشت، درباره موضوع سخنرانی با او صحبت کنید و بخواهید آن را مقابل شما اجرا کند.

اگر فرزندتان به اندازه کافی درس می خواند اما عملکرد او در مدرسه در خواندن و به خاطر سپردن مطالب پایین است و نمرات خوبی نمی گیرد، از یک متخصص برای بررسی وضعیت هوشی و درسی اش کمک بگیرید.

وقتی کارنامه درسی فرزندتان را می بیند و نمراتش از آنچه انتظار دارید پایین تر است، به جای داد و فریاد یا حبسش در خانه، از او بپرسید که در کدام یک از درس ها ضعف دارد و به او کمک کنید برای آن برنامه ریزی کنید.

زمانی که فرزندتان در حال یادگیری مهارت جدید یا سازگاری با مدرسه جدیدی است، صبر و شکیبایی داشته باشید و به او فرصت دهید خودش را با موقعیت جدید سازگار کند.

به جای این که از فرزندتان بپرسید: «امروز در مدرسه چه کار کردی؟» از او بخواهید که نقاشی هایش را به شما نشان دهد، اتفاق بامزه ای که در روز برایش رخ داده را تعریف کند و یا درباره کارهای گروهی مدرسه با شما صحبت کند.

کودکان برای رشد و بالندگی و موفقیت تحصیلی و اجتماعی خود نیازمند مشارکت واقعی والدین و والیاء مدرسه هستند که بی تردید عدم حضور یکی، امکان پرواز را از کودکان سلب کرده و یا پروازی ناموفق خواهند داشت.

ارسال نظر