|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۷۸

ماجراها زیاد است و حوصله ها کم. فقط مواظب ماجراهای فرزندان و عزیزانتان باشید.

به گزارش گروه اجتماعی امید نیوز، وقتی چهره های سر به زیر و شرمنده جوانانی که می توانستند افتخار خانواده هایشان و بالاتر از آن، افتخار ایران عزیز شوند را می بینم از اعماق وجود ناراحت می شوم. دلم نمی خواهد این جوانان و سرمایه های بالقوه را اراذل و اوباش بنامم اما از سویی چاره ای هم نیست.

اینها فرزندان همین آب و خاکند، از آمریکا و اسرائیل نیامده اند ولی چه شده که عاقبتشان به سرقت به عنف از هموطنانشان رسیده است؟ آن سلاح های سرد و گرم دست اینها چه می کند؟

چرا عزت خود را به بهای اندک فروختند؟

پاسخش ساده نیست. راحت نگوییم فلان دولت و بهمان مسئول مقصر است. راحت هم نگوییم خودش بد بوده و سوء تدبیر و سوء نیت اینها باعثاین اتفاق شده است.

ماجرا برای بعضی ها از قبل تولد شروع شده است! از نطفه ای که با لقمه حرام تشکیل شد.

ماجرا برای بعضی ها به دوران شیرخوارگی بر می گردد! از شیر مادر که خیلی مسائل را رعایت نمی کرد.

ماجرا برای بعضی ها از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شد؛ از بیخیالی پدر و مادر در تربیت فرزند و مدرسه ای که درس زندگی به آنها نداد.

ماجرا برای بعضی ها از قبول نشدن در کنکور شروع شد و تحقیر بیجای خانواده و ضعف شخصیتی آنها.

ماجرا برای بعضی ها بعد از شکست در عشق خیابانی و صوری رقم خورد شاید هم از شرط و شروط سنگین دختر برای وصال.

ماجرا برای بعضی ها فان و تفریح است الان هم این وضعیت را رزومه و برگ زرینی می دانند بین هم محلی ها

ماجراها زیاد است و حوصله ها کم. پس زیاده عرضی نیست جز اینکه مواظب ماجراهای فرزندان و عزیزانتان باشید.

سارقان به عنف

سرقت به زور

اراذل و اوباش

ارسال نظر