|
|
کدخبر: ۱۷۸۷۴۸

چهلم شهدای پلاسکو

دیروز چهلم شهدای پلاسکو در حالی در سکوت بر گزار شد که بیانگر خیلی مسائل و نیت ها بود.

به گزارش سرویس اجتماعی امید نیوز، ۴۰روز پیش یعنی۳۰دی ۱۳۹۵ به شکلی غیر منتظره زنگ خطری برای هشداربه مسئولین با فرو ریختنساختمان پلاسکونواخته شد اماباید گفت نبودن قوانین شفاف در هنگام بروز وقایعی چونساختمان پلاسکوباعثاین میشوددستگاه های درگیر، تقصیر چنین وقایع مهمی را بر گردن یکدیگر بیندازند همچنان که اقایسعیدی کیارئیس بنیاد مستضعفان و مالک ساختمان پلاسکو چند روز پیش در مصاحبه ای با ایسنا گفت " بنیادمستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو نمی‌‌خواهد از زیر بار مسئولیت آن در برود و الان می‌گویم ما هم مسئول بودیم امازمانی که وضعیت ما مشخص می‌شد، نیاز به عذر خواهی بود " اما در عین حال خاطرنشان کرد " باید سهم هر کس مشخص شود، بعد عذرخواهی کنیم. " و مواردی دیگر از بیانات مسئولین نیز وجود داشت که عدم شفافیت قوانین را بیانگر بود. اما از این مسئله که بگذریم دیروز در حالی چهلمشهدای آتش نشانبرگزار شد که شاید اثبات کننده ی این مسئله بود که هیاهوی رسانه ها، غوغای هنرمندان و … برای همدردی با مصیبت دیدگان حادثه ی پلاسکو در روزهای حادثه چیزی جز نمایش نبوده، در واقع سکوتی که در مراسم چهلم شهدای آتشنشان جاری بود بیانگر خیلی از مسائل میتوانست باشد.

ارسال نظر