|
|
کدخبر: ۱۷۹۱۶

سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران و پیرهادی به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند.

به گزارشامید، پرویز سروری به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، عباس جدیدی به عنوان نایب رئیس و محسن پیرهادی به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند.

امروز در جلسه دیگری که بین اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل تشکیل شد نیز، احمد دنیامالی به عنوان رئیس این کمیسیون برگزار شد.

روسای کمیسیون های شورای شهر تهران به صورت مجزا توسط اعضای هر کمیسیون انتخاب می شوند.

ارسال نظر