|
|
کدخبر: ۱۸۱۳۸۱

الهام فخاری با اشاره به اهداف برپایی سراهای محله گفت: سرای محلات شهر تهران مهم ترین رکن ساختار اجتماعی محلات است.

به گزارش امیدنیوز ،

الهام فخاری با اشاره به اهداف برپایی سراهای محله گفت: سرای محلات شهر تهران مهم ترین رکن ساختار اجتماعی محلات است. افزایش مشارکت مردمی در اداره محله از طریق به کارگیری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی شهروندان، استفاده از امکانات محلات، افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلات، تلاش در جهت احیاء و برجسته‌سازی هویت و جایگاه محله‌ای، افزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی از مهم ترین اهداف تأسیس این سراها بوده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی گویای آن است که فعالیت‌های در حال انجام در این مجموعه‌ها در بسیاری از موارد سنخیتی با اهداف تعیین شده ندارد. اکثر فعالیت‌های سرای محلات که عمدتأ فرهنگی است نه اجتماعی؛ با فعالیت بسیاری از نهادهای فرهنگی و سازمان‌ها همانند فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ و حتی مجموعه‌های خصوصی هستند و همین امر موجب موازی کاری در امور فرهنگی شهر تهران شده است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا ضمن اشاره مجدد به اهداف تاسیس سراهای محله و نتایج آن افزود: می‌توان گفت بسیاری از این سراها در بهبود اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری موثر نیستند. از سوی دیگر کارایی سرای محلات در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی محله‌ها که یکی از اهداف اصلی حوزه مدیریت محله است ارزیابی نشده‌اند و روشن نیست. هم اکنون بسیاری از سرای محلات با فعالیت‌های کاملاً ناهمخوان و به دور از اهداف اجتماعی مدیریت شهری دایر می‌باشند و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران به عنوان دستگاه ناظر از امکان و ساز و کار کارآمد نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها برخوردار نیست و به همین دلیل با ادامه این روند، سراها از اهداف خود به ویژه آموزش رفتار شهروندی و نهادینه شدن مشارکت اجتماعی دور می‌شوند.

فخاری با تأکید بر بازنگری ساختار مشارکت اجتماعی محلات، ضرورت و فوریت موارد مورد تذکرش را یادآور شد.

وی اذعان داشت: شهرداری تهران و سازمان‌ها و واحدهای مطالعاتی و پژوهشی آن بررسی دوباره ابعاد و کارکردهای سرای محلات به عنوان مرکز اجتماعی محله را با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب نظران، نتایج مطالعات تطبیقی دیگر کشورها و پیمایش‌های نظرسنجی از شهروندان در دستور کار خود قرار دهند.

فخاری گفت: شهرداری تهران نظام و سازوکار نظارتی سرای محلات را در راستای اهداف اجتماعی مدیریت شهری به ویژه بهبود سبک زندگی، ترویج فرهنگ شهروندی، ترویج گفتمان مدیریت شهری و اعتماد سازی شهروندان و مدیریت شهری و در نتیجه بهبود عملکرد سراهای محله در وضعیت موجود تدوین نموده و با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران اجرایی نماید.

رئیس کمیته اجتماعی شورا در انتها خطاب به اعضای شورای شهر افزود: از شورای اسلامی شهر تهران تقاضا می‌کنم با اولویت بخشی به بازنگری در مصوبه‌های پیشین از جمله مصوبه «ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران به شماره ابلاغ ۱۱۷۸۵/۱۳۱۷/۱۶۰ و تاریخ ۱۳۸۸.۸.۱۳ راه را برای بهبود وضعیت مدیریت اجتماعی محلات هموار نماید.

ارسال نظر