|
|
کدخبر: ۱۸۱۸۶۶

باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویری از اهواز با دمای 50 درجه بالای صفر را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویری از اهواز با دمای 50 درجه بالای صفر را مشاهده می کنید.

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

اهواز؛ 50 درجه بالای صفر

 

 

 

 

 

ارسال نظر