|
|
کدخبر: ۱۸۲۲۰۰

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به دلیل سمپاشی، آفت زدایی و حفظ سلامت گردشگران 27 شهریور پذیرای بازدیدکنندگان نیست.

به گزارش امیدنیوز : مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به دلیل سمپاشی، آفت زدایی و حفظ سلامت گردشگران 27 شهریور پذیرای بازدیدکنندگان نیست.

سمپاشی، کاخ گلستان را تعطیل کرد

به نقل از رابط عمومی کاخ گلستان، این مجموعه فرهنگی تاریخی به دلیل سمپاشی، آفت زدایی، رعایت استانداردهای موزه ای و برای حفظ سلامتی بیشتر بازدیدکنندگان 27 شهریور بازدید عمومی ندارد، آفت یکی از مهمترین عوامل بیولوژیکی مهم در تخریب و نابودی آثار و بناهای تاریخی محسوب می شود و برای رفع این آفات زدایی، تمامی مخازن، انبارها، ساختمان های اداری و فضای موزه ها بر اساس استانداردهای زیست محیطی سمپاشی خواهد شد.

سمپاشی و آفت زدایی هر سال به صورت دوره ای برای حفاطت بیشتر آثار موزه ای در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان انجام می شود.

ارسال نظر