|
|
کدخبر: ۱۸۲۶۹۶

جلسه امروز شورای شهر تهران با این‌که قرار بود با انتخاب پنج گزینه نهایی شهرداری تهران پیش برود؛ اما پیش از رأی‌گیری تعدادی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد دادند که این موضوع مسکوت بماند.

به گزارش امید نیوز ، با این‌که از روزهای گذشته اعلام شده بود که در جلسه امروز سه‌شنبه، اعضای شورای شهر تهران از میان کاندیدای پست شهرداری تهران پنج نفر را به عنوان گزینه نهایی انتخاب می‌کنند، اما محمد جواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در آستانه توزیع برگه‌های رای پیشنهاد داد که به منظور افزایش قدرت بررسی کاندیداها، انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران از دستور جلسه خارج شود.

در ادامه شهربانو امانی با رد این پیشنهاد، گفت: چرا باید این فرآیند به تعویق بیفتد؟ مگر قرار است اتفاق خاصی بیفتد؟ این وقفه به صلاح شهرداری نیست، چرا که موجب می‌شود انتخاب شهردار به تعویق بیفتد و این مساله باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

در ادامه احمد مسجدجامعی نیز در تایید این پیشنهاد، اظهار کرد: ما عملا دوشنبه را فرصت داشتیم که در مورد کاندیدای شهرداری تصمیم بگیریم، اما در معرض اطلاعات متناقض در مورد کاندیداها قرار گرفتیم و این مساله سبب شد تا نتوانیم بهترین کاندیدا را انتخاب کنیم و باید فرصت باشد که با تأمل و تومأنینه ان‌شاالله شهردار آخرمان را انتخاب کنیم.

در ادامه محمود میرلوحی در رد این پیشنهاد گفت: من نگرانم چرا که در فرآیند مشخصی کاندیدای شهرداری را انتخاب کردیم و حالا تعویق این انتخاب سبب بروز مشکلاتی می‌شود، چرا که برخی‌ها از این رهاشدگی شهر نفع می‌برند و با این فرصت تنها جریان‌های تخریبی فرصت بیشتری برای تخریب پیدا می‌کنند.

در ادامه خلیل‌آبادی در دفاع از این پیشنهاد اظهار کرد: ممکن است که برخی‌ها انتقاد کنند و آن را خرافات بدانند، اما آخر ماه صفر است و نباید تصمیم‌گیری مهمی داشته باشیم.

در ادامه پیشنهاد حق‌شناس در خصوص مسکوت ماندن یک هفته‌ای انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران به رأی گذاشت و اعضای شورا به این پیشنهاد رأی مثبت ندادند و برگه‌های انتخاب گزینه‌های شهرداری میان اعضای شورای شهر پخش شد.

ارسال نظر