|
|
کدخبر: ۱۸۳۳۸۱

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون قرار نیست شهرداری فضایی را به این امر اختصاص دهد، گفت: سد معبر در اسلام گناه کبیره است.

به گزارش امید نیوز ، محسن هاشمی در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون پیشنهاد داد عضو کمیسیون حمل و نقل به عنوان عضو ناظر در کمیته برنامه ریزی مشاغل سیار و بی کانون حذف شود.

وی در خصوص دلیل حذف گفت: ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود.

وی تاکید کرد: همانطور که اجازه نمی دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.

در نهایت این پیشنهاد رای آورد.

 

ارسال نظر