|
|
کدخبر: ۱۸۳۹۸۶

فرانسه وترویج فرهنگ دوچرخه سواری

افتتاح چهار کیلومتر خط تردد دوچرخه سواری در کنار بزرگراه های پرتردد فرانسه

 مارسی، دومین شهر پرجمعیت فرانسه، چهار کیلومتر خط تردد  دوچرخه سواری در کنار بزرگراه های پرتردد افتتاح کرد.

تحرک نرم و تردد عابران پیاده وترویج فرهنگ دوچرخه سواری  از جمله اهداف این اقدام بود، تا همه بتوانند از شهر به آرامش لذت ببرند و فضای عمومی را پس بگیرند و آلودگی شهر را کاهش دهند.

همچنین برای اولین بار ، دوچرخه سواران می توانند از دوچرخه های برقی سلف سرویس شرکت لیمو استفاده کنند.

 
 

 

ارسال نظر