|
|
کدخبر: ۱۸۵۶

با مصوبه جدید اعضای شورای شهرتهران، تمامی واحدهای شهرداری تهران ازجمله دفتر کارقالیباف مستقر درساختمان شورا باید ظرف یکماه محل را تخلیه کنند.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، درپی افزایش تعداد اعضای شورای شهراز۱۵نفر به ۳۱نفر، اولین موضوعی که دراین میان بشدت نمایان شد کمبودفضا واتاق برای اعضای جدید وافزایش حجم کارشورابود.

بنا به این گزارش، ازآنجا که تعدادی ازطبقات ساختمان شورا وطبقه آخر این ساختمان دراختیارشهرداری ومحل استقرار دفتر شهردارتهران بودوعملا جایی برای استقرار ۱۶نفر عضوتازه وارد وجودنداشت، اعضای شورای شهر تهران در جلسه روزگذشته خود در طرحی دو فوریتی از شهرداری تهران خواستند تا علاوه برفضاهای در اختیار شهرداری در ساختمان شورا فضاهای دیگری را برای اعضای جدید شورا آماده کند.

درهفته های پس ازانتخابات، موضوع جابجایی ساختمان شورا ازخیابان بهشت مطرح شده بود که چمران بشدت با این موضوع مخالفت کرد وگفته بود که درهمین ساختمان اعضای جدید را مستقرمی کنیم.

بهرحال مصوبه دوفوریتی شورای شهر بایستی تا اوایل شهریور اجرایی شودتا پارلمان محلی تهران شکل وشمایل خاص خودش را داشته باشد.

ارسال نظر