|
|
کدخبر: ۲

بیانات مقام معظم رهبری

امید، موجب مى‌شود که انسان به مبارزه بپردازد و راه را باز کند و پیش برود.

همین قدر که امیدى در دل انسان به وجود آمد، مرگ بالهاى خود را جمع مى‌کند و کنار مى‌رود. امید موجب مى‌شود انسان تلاش و حرکت کند، پیش ببرد، مبارزه کند و زنده بماند. فرض کنید ملتى در زیر سلطه‌ى ظالمانه قدرت مسلّطى قرار دارد و هیچ امیدى هم ندارد. این ملت مجبور است تسلیم شود. اگر تسلیم نشد، کارهاى کور و بى‌جهتى انجام مى‌دهد. اما اگر این ملت و جماعت، امیدى در دلشان باشد و بدانند که عاقبتِ خوبى حتماً وجود دارد، چه مى‌کنند؟ طبیعى است که مبارزه خواهند کرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعى در راه مبارزه وجود داشته باشد، آن را بر طرف خواهند کرد.

بشریت در طول تاریخ و در حیات اجتماعى، مثل همان سرنشینان یک کشتى توفان زده، همیشه گرفتار مشکلاتى از سوى قدرتمندان و ستمگران و قوى‌دستان و مسلّطین بر امور انسانهاى مظلوم بوده است. امید، موجب مى‌شود که انسان به مبارزه بپردازد و راه را باز کند و پیش برود. وقتى به شما مى‌گویند انتظار بکشید، یعنى این وضعیتى که امروز رنجتان مى‌دهد و دلتان را به درد مى‌آورد، ابدى نیست و تمام خواهد شد.

ببینید چقدر انسانْ حیات و نشاط پیدا مى‌کند! این، نقش اعتقاد به امام زمان صلوات اللَّه علیه و ارواحنا فداه است. این، نقش اعتقاد به مهدى موعود است. این عقیده است که شیعه را تا امروز، از آن همه پیچ و خمهاى عجیب و غریبى که در سر راهش قرار داده بودند، عبور داده است و امروز بحمداللَّه پرچم عزّت و سربلندى اسلام و قرآن، در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است. هر جا که چنین اعتقادى باشد، همین امید و مبارزه وجود دارد.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

۱۳۷۴/۱۰ / ۱۷

ارسال نظر