|
|
کدخبر: ۲۴۱۴

تعیین ۲۰ میلیون خسارت

مشاور حقوقی سازمان سینمایی گفت: شعبه ۲۷ مجتمع شهید بهشتی از حکم تعطیلی دائم خانه سینما اطلاع نداشته است و براساس اسنادی که وکیل خانه سینما ارایه داده است دستور را صادر کرده است.

به گزارشامیدنیوز، بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی در گفت و گو با فارس درباره دستور موقت فعالیت مجمع عمومی ۱۹ تیر گفت: دادگاه دستور موقت فعالیت مجمع عمومی ۱۹ تیر را صادر کرده است. در این حکم آمده است که مجمع عمومی دارای آثار نیست. البته هر شخصی می‌تواند برای هر کاری درخواست دستور موقت به دادگاه ارایه دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس دستور موقت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود. اگر اسناد حقوقی کامل باشد بدون اینکه وجهی را به عنوان خسارت از شاکی بگیرند دستور موقت صادر می‌کند. اگر اسناد حقوقی کافی نباشد جهت اثبات ادعا خسارتی را تعین می‌کند.

مشاور حقوقی سازمان سینمایی توضیح داد: خانه سینما از طریق وکیلش درخواست دستور موقت را داده است و دادگاه هم مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعیین کرده است که اگر نتوانند حق را اثبات کنند باید مبلغ را پرداخت کنند.

ابتهاج در ادامه تاکید کرد: شعبه ۲۷ مجتمع شهید بهشتی از حکم تعطیلی دائم خانه سینما اطلاع نداشته است و براساس اسنادی که وکیل خانه سینما ارایه داده است دستور را صادر کرده است.

وی در ادامه اشاره کرد: حکم دستور موقت براساس اساسنامه سال ۸۷ که باعثتعطیلی خانه سینما شده، صادر شده است و در حال آماده کردن لایحه هستیم که به دادگاه ارایه می‌دهیم برای این که حکم دستور موقت از سوی دادگاه لغو شود.

ارسال نظر