|
|
کدخبر: ۳۰۷۱

یک جراح روس پس از آنکه کیسه هایی حاوی هروئین را از شکم یک قاچاقچی به سرقت برد، توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارشامیدبه نقل از جام، یک دکتر جراح هروئین داخل معده قاچاقچی را دزدید.

این جراح در بیمارستان شهر کوچکی در ناحیه سیبری روسیه کار می کرد. پلیس یک فرد مشکوک به قاچاق مواد مخدر را دستگیر و از وی پرتونگاری می کند که نتیجه آن وجود بسته های مواد مخدر در معده قاچاقچی را ثابت کرد. پس از آن پلیس فرد مظنون را به بیمارستان برده و از جراح می خواهد محتوی معده وی را بیرون آورده و به پلیس تحویل دهد.

جراح کار خویش را با موفقیت انجام می دهد و کیسه های هروئین را از شکم قاچاقچی بیرون آورده به پلیس تحویل می دهد.

اما تحقیقات بعدی پلیس در پی مقایسه مقدار مواد مخدری که پزشک تحویل داده با آنچه که در عکس رادیوگرافی مشخص شده شک ماموران را بر می انگیزد.

پلیس برای پیگیری موضوع به جراح مراجعه می کند اما او را در حال نشئگی می یابد و پس از تفتیش بدنی مقدار ۵ گرم هروئین در جیب وی پیدا می کند و او را پس از دستگیری روانه زندان می کند.

در صورت محکومیت این پزشک در دادگاه، طبق قوانین روسیه ۱۵ سال را در پشت میله ها خواهد گذراند.

ارسال نظر