|
|
کدخبر: ۳۱۷۹

این امواج قدرتمند از میان صدها نفری که خیس کرد ده ها تن را هم زخمی و راهی بیمارستان ساخت.

دریاست دیگر، ممکن است بزند به سرش یکباره و سربه سر همه اطرافیان بگذارد. به دریا می رود هر کس باید آماده خشمش هم باشد!

صدها نفر از تماشاگران رودخانه Qiantang در استان ژجیانگ چین ناگهان خود را در وسط امواج دیدند بدون این که ذره ای خود را برای برخورد با این حادثه آماده کرده باشند. این امواج قدرتمند از میان صدها نفری که خیس کرد ده ها تن را هم زخمی و راهی بیمارستان ساخت.

بنا بر این امواج این رودخانه به حدی قوی بود که نرده های محافظ را هم از جا کند و به پناه گرفتگان پشت آن هم رحم نکرد.

ارسال نظر