|
|
کدخبر: ۳۲۲۹

اگر موهایتان بیش از حد بزرگ شود بایستی آنها را چند سانتی متر کوتاه کرد اما نتایج نشان می دهند حتما بگذارید موهایتان به حد معینی برسد بعد آن را کوتاه کنید.

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران، یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد بلند شدن موها باعثدفع سموم از بدن می شوند و میزان پتاسیم روی و منیزیم بدن را افزایش می یابد.

با بیرون آمدن موها از منافذ پوست بیماری ها نیز از بدن خارج می شوند و هنگامی که موها از کف سر بیرون می زنند تمام سموم موجود در خون ها و مغز از سر خارج شود.

گفتنی است اگر موهایتان بیش از حد بزرگ شود بایستی آنها را چند سانتی متر کوتاه کرد اما نتایج نشان می دهند حتما بگذارید موهایتان به حد معینی برسد بعد آن را کوتاه کنید.

مطالعات دانشمندان همچنین نشان می دهد افرادی که موهای بلندی دارند و به نظافت موهای خود رسیدگی می کنند از میزان سلامتی بیشتری برخوردار هستند.

همچنین رسیدگی بیش از حد به موها و وسواس شدن روی آن ها باعثریزش می شود و ممکن است افراد با بیماری های مرتبط با پوست و مو روبرو شوند.

ارسال نظر