|
|
کدخبر: ۳۳۸۱

افرادی که بیش از حد به صورت چهارزانو می نشینند مفصل های زانویشان بعد از مدت ها به سائیدگی و خردگی دچار می شود.

به گزارشامید- به وجود آمدن آرتروز یا سائیدگی در تمامی افراد اتفاق می افتد ولی در برخی از افراد عوامل زمینه ای وجود دارد که خردگی و ساییدگی بیشتری را پدیدار می کند.

وی در ادامه گفت: احتمال آسیب دیدگی مفصل زانو به دلیل عادت های نادرست در زندگی روزمره است که یکی از عواملی که این بیماری را پدیدار می کند به صورت چهار زانو نشستن است.

وی افزود: افرادی که به آرتروز و سائیدگی دچار می شوند اغلب غضروف مفصل شان آسیب می بیند که بیشترین سائیدگی ها حدود سنی ۴۵ است.

وی عنوان کرد: برخی از افراد به دلیل اینکه دویدن را به صورت اشتباه انجام می دهند، باعثکوبیده شدن مفاصل زانویشان می شوند که غضروف مفصلی به خصوص در افراد میانسال آسیب بیشتری پیدا می کند و باعثدرد بسیار در قسمت زانو می شود.

وی تصریح کرد: افرادی که دچار سائیدگی مفاصل و آرتروز شده اند، بهتر است در استخر در قسمت کم عمق که تا قسمت سینه آب وجود دارد، آرام آرام راه بروند چرا که مقاومت آب موجب قوی شدن عضلات پا و زانو می شود.

وی به افرادی که وزن زیاد دارند و به آرتروز دچار شده اند، توصیه کرد: وزن خود را پایین بیاورند چرا که وزن زیاد باعثتشدید شدن این بیماری می شود زیرا افزایش وزن در افرادی که قوس زانو دارند یا پرانتزی هستند، خطرناک تر است و آثار بدتری بر روی زانو ایجاد می کند.

ارسال نظر