|
|
کدخبر: ۳۵۲۴

در سال ۹۱ به ازای هر ۱۸.۵ نفر در کشور یک پرونده قضایی تشکیل شده است. ۱۰ جرم نخست کشور در سال ۹۱ چه بودند؟

در سال ۹۱ به ازای هر ۱۸.۵ نفر در کشور یک پرونده قضایی تشکیل شده است. ۱۰ جرم نخست کشور در سال ۹۱ چه بودند؟ گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه در آخرین گزارشی که از جرایم سال ۹۱ داد، ۱۰ جرم نخست کشور را هم اعلام کرد. بنا براین گزارش در سال ۹۱، سرقت، بیشترین پرونده قضایی را تشکیل داده است.

در سال ۹۱ به ازای هر ۱۸.۵ نفر یک پرونده قضایی در داخل تشکیل شده است.

به گفته حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ۱۱ ماهه سال ۹۱ تعداد تعداد پرونده های قضایی کشور به سه میلیون و ۸۵۰ هزار نفر رسید که خبرگزاری مهر پیش بینی کرده است که تا پایان سال احتمالا این آمار به ۴ میلیون می رسد که با احتساب جمعیت ۷۵ میلیون نفری می شود برآورد کرد که به ازای هر ۱۸.۵ نفر یک پرونده قضایی تشکیل شده است.

اما مهم ترین جرم هایی که برای آنها پرونده تشکیل شده چه بوده است؟

بنا بر گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه ۱۰ جرم نخست کشور در سال گذشته به این شرح بوده اند:

۱ - سرقت مستوجب تعزیر - ۴۶۹ هزار پرونده

۲ - ضرب و جرح عمدی - ۳۶۸ هزار پرونده

۳ - ایراد صدمه بدنی غیرعمدی - ۲۳۰ هزار پرونده

۴ - توهین به اشخاص عادی - ۲۲۲ هزار پرونده

۵ - تهدید - ۱۸۰ هزار پرونده

۶ - تخریب - ۱۳۲ هزار پرونده

۷ - نگهداری و مالکیت مواد مخدر - ۱۱۳ هزار پرونده

۸ - استعمال مواد مخدر - ۹۷ هزار پرونده

۹ - خیانت در امانت - ۹۳ هزار پرونده

۱۰ - صدور چک بلامحل - ۹۳ هزار پرونده

ارسال نظر