|
|
کدخبر: ۳۷۳۶

زائران ایرانی حج تمتع امسال از ۱۷ ایستگاه پروازی کشور شامل ایستگاه‌های تهران، رشت، زاهدان، مشهد، کرمان، بندرعباس، اهواز، یزد، کرمانشاه، بوشهر، اردبیل، شیراز، ارومیه، اصفهان و گرگان عازم سرزمین وحی می‌شوند.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، ایستگاه پروازی تهران با ۶۸ پرواز رفت، ۱۸هزار و ۷۸۳ نفر زائر که معادل ۳۱ درصد از زائران است را به سرزمین وحی منتقل می‌کند که در ردیف نخست قرار می‌گیرد.

ایستگاه پروازی بندرعباس نیز با یک پرواز ۲۸۵ زائر و به عنوان کمترین تعداد پرواز را خواهد داشت.ردیف دوم در اعزام زائر را ایستگاه مشهد با ۹هزار و ۷۹۷ نفر معادل ۱۶ از زائران و ردیف سوم را ایستگاه اصفهان با ۸ هزار و ۳۲۰ نفر معادل ۱۴ به خود اختصاص داده است.

ایستگاه شیراز با ۳ هزار و ۲۹۲ نفر، تبریز ۳هزار و ۲۵۳ نفر، اهواز ۲هزار و ۹۵۶ نفر و ساری ۲هزار و ۷۳۰ نفر هر کدام ۵ درصد زائران را جابه جا خواهند کرد.در مرحله بعد نیز ایستگاه گرگان با یک هزار و ۹۷۸ نفر، کرمان یک هزار و ۸۳۹ نفر، یزد یک هزار و ۷۰۰ نفر و کرمانشاه یک هزار و ۶۱۵ نفر هر کدام ۳درصد زائران را به حج تمتع منتقل می‌کنند.

ایستگاه ارومیه با یک هزار و ۴۴۵ نفر معادل دو درصد و زاهدان ۸۷۸ نفر، بوشهر ۶۴۰ نفر، رشت ۵۹۸ نفر و اردبیل ۴۶۵ و بندرعباس ۲۸۵ نفر معادل هر کدام یک درصد زائران را به فرودگاه مدینه و جده خواهند رساند

ارسال نظر