|
|
کدخبر: ۳۹۴۲۷

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی ۶ انتصاب در وزارت علوم انجام داد که در میان این احکام حکم مشاوره برای جعفر توفیقی و معاونت آموزشی برای میلی منفرد نیز به چشم می خورد.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، رضا فرجی دانا امروز با صدور احکام جداگانه ای مجتبی صدیقی - عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به سمت معاون خود و رئیس سازمان امور دانشجویان منصوب کرد.

پیش از این محمود ملاباشی این سمت را بر عهده داشت.

همچنین سعید سمنانیان با حکم فرجی دانا در سمت معاون وزیر علوم و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این مهدی ایرانمنش این سمت را بر عهده داشت.

به گزارش مهر، محمود صادقی - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در سمت مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز پاسخگویی به شکایات و مرکز ارزیابی عملکرد وزارت علوم منصوب شد که پیش از این حاجی زاده در این سمت فعالیت می کرد.

وزیر علوم همچنین طی حکمی علی مقاری را به سمت رئیس مرکز جذب وزارت علوم منصوب کرد که پیش از این محمدرضا مردانی این سمت را بر عهده داشت.

مقاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است.

جعفر توفیقی نیز در سمت مشاور عالی وزارت علوم، منصوب شد.

ارسال نظر