|
|
کدخبر: ۴۳۱۲۵

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: سایت تخصصی همسریابی در دانشگاه ها ایجاد می شود.

به گزارشامیدبه نقل ازباشگاه خبرنگاران مسعود امینی گفت: طی جلسات که با دفتر نهاد رهبری داشته ایم و پیشنهاد شده سایت تخصصی همسر گزینی در دانشگاه ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: این امر موجب می شود تا هر دو فردی که ازدواج می کنند دانشجو باشند و این در حالی است که در حال حاضر ۲۵ درصد از کسانی کهازدواج دانشجومی کنند هر ۲ دانشجو هستند.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان افزود: این امر نیاز به همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت دارد و با در نظر گرفتن آن موجب می شود تا میزان ازدواج دانشجویی افزایش یابد.

ارسال نظر