|
|
کدخبر: ۷۷۸۰۶

گارانتی

قیمت(تومان)

برند(مدل)

ASUS

شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس

۳,۰۰۰, ۰۰۰

Asus - VivoBook - S۵۵۱ - i۵-۶ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch

شرکت الماس + طلایی شرکت لوتوس

۲,۸۰۰, ۰۰۰

Asus - Nseries - N۷۵SL - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G

شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس

۲,۴۵۰, ۰۰۰

Asus - Kseries - K۴۶CB - i۷-۶ - ۱T - ۲G

شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Asus - Nseries - N۴۳SM - i۵-۴ - ۶۴۰-۲G

شرکت آوات + طلایی شرکت لوتوس

۲,۰۳۰, ۰۰۰

Asus - VivoBook - S۴۰۰CA - Touch - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۸

شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس

۱,۷۰۰, ۰۰۰

Asus - Xseries - X۵۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G

شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس

۱,۶۹۰, ۰۰۰

Asus - Xseries - X۴۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G

شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس

۱,۶۲۰, ۰۰۰

Asus - Xseries - X۵۵۰CC - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰-۲G

شرکت آوات + طلایی شرکت لوتوس

۱,۵۹۰, ۰۰۰

Asus - VivoBook - S۲۰۰ - Touch - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸

شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس

۱,۵۵۰, ۰۰۰

Asus - Xseries - X۵۰۱A - i۳-۴ - ۵۰۰

شرکت الماس + طلایی شرکت لوتوس

۱,۵۵۰, ۰۰۰

Asus - Xseries - X۴۰۱A - i۳-۴ - ۵۰۰

شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس

۱۲۶۰,۰۰۰

Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰GB

شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس

۱,۱۰۰, ۰۰۰

Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰

SONY VAIO

طلایی شرکت لوتوس

۳, ۸۹۰,۰۰۰

SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch

طلایی شرکت لوتوس

۴,۰۹۰, ۰۰۰

SONY - Vaio - SVP - ۱۱-۲۲۳ - SAB - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸

طلایی شرکت لوتوس

۳۷۰۰,۰۰۰

SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CLB - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - BLURW - Touch

طلایی شرکت لوتوس

۳,۷۰۰, ۰۰۰

Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch

طلایی شرکت لوتوس

۳,۶۳۰, ۰۰۰

Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - i۵-۶ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch

طلایی شرکت لوتوس

۳۴۴۰,۰۰۰

Sony - Vaio - S۱۳-۱۳۳CA - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G - Win۸

طلایی شرکت لوتوس

۲۹۹۰,۰۰۰

ارسال نظر