|
|
کدخبر: ۷۹۴۲۷

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ گونه تغییری در اجرای تحول بنیادین اتفاق نخواهد افتاد و اگر تغییرات جزئی ایجاد شود به منظور جلوگیری از اجرای شتابزده استقرار ساختار ۳-۳ - ۶ خواهد بود.

به گزارشامیدبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی زرافشان با اشاره به اینکه قرار نیست پایه هشتم ازمدارسحذف شود، اظهار کرد: ساختار جدیدی با عنوان ساختار ۳-۳ - ۶ بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش از دو سال قبل در آموزش و پرورش ایران مستقر شده است که تغییر و اجرای این ساختار هم از پایه اول ابتدایی آغاز شد و به دنبال آن پایه دوم، سوم و پایه ششم ابتدایی نیز تغییر کرده است.

وی افزود: این تغییر ساختار بعد از تغییر پایه ششم ابتدایی الان وارد پایه هفتم ابتدایی شده و امسال دانش آموزان پایه هفتم تحت پوشش محتوای آموزش جدید قرار گرفته اند. برای سال آینده هم همین دانش آموزانی که الان پایه هفتم هستند به پایه هشتم ارتقا پیدا می کنند و این روال بر اساس جدولی که در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده، تا پایه دوازدهم ادامه پیدا می کند لذا توقف پایه هشتم امکان پذیر نیست.

بررسی نحوه تغییرات محتوای پایه چهارم و هشتم برای سال تحصیلی آینده
زرافشان در ادامه یادآور شد: ممکن است تصور برخی ها نه توقف پایه هشتم بلکه تغییر محتوای پایه باشد. بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش تحت عنوان نحوه استقرار نظام جدید آموزشی جدولی ترسیم شده است که طبق آن از سال ۹۱ و ۹۲ تغییر محتوا در پایه دوم و ششم آغاز شد و در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ پایه سوم و هفتم تغییر می‌کند و در سال ۹۴-۹۳ قرار است پایه چهارم و هشتم تغییر کند و این تغییرات محتوایی ادامه پیدا می‌کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بحثی که دکتر فانی داشتند، این بود که آیا تغییراتی که انجام می شود، بدون اجرای آزمایشی باشد یا خیر؟ زیرا همیشه روال بر این بوده که بر اساس مقررات آموزش و پرورش کتاب های هر پایه ای که تغییر می کرد، باید یکسال اجرای آزمایشی می شد. الان در واقع بحثی که مطرح است اینکه آیا این امکان دارد که ما یکسال اجرای آزمایشی کنیم. البته این موضوع در مورد پایه چهارم از جهت امکانپذیری ممکن تر است ولی در پایه هشتم خیلی به نظر دشوار می‌آید.

وی افزود: تولید محتوای آموزش همچنان ادامه خواهد داشت و کارگروهی تشکیل شده تا بر روی این مسئله بررسی کنند که آیا می‌شود پایه چهارم را امسال اجرای آزمایشی داشته باشیم و سال بعد اجرای سراسری کنیم یا خیر.

ساماندهی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی از دو سال قبل
زرافشان همچنین در ادامه ساماندهی ۵۰ هزار نیروی معلم را بحثجداگانه ای از موضوع تغییر محتوای پایه هشتم تحصیلی عنوان کرد و گفت: ساماندهی این نیروها به این دلیل است که ما از همان سالی که پایه ششم را شروع کردیم، یک سال در دوره راهنمایی؛ سال ۹۲-۹۱ دانش آموزش نداشتیم لذا معلمان آن مقطع بیکار شدند و امسال که تغییر پایه هفتم را داریم، باز پایه هشتم ما یعنی سال دوم راهنمایی دانش آموز ندارد و در یک پایه معلمان در واقع بیکار شده اند همین طور در سال بعد هم که پایه هشتم مستقر می شود، پایه سوم راهنمایی نخواهیم داشت و معلمان آن پایه کلاسی برای تدریس ندارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: البته آموزش و پرورش در طول دو سال گذشته با اجرای طرح ساماندهی سعی کرد که بخشی از این معلمان را در پایه ششم ابتدایی و بخشی هم در فعالیتهای خود دوره راهنمایی و در پایه هایی که دانش آموز داریم و فعالیتهایی که در داخل مدرسه هست، ساماندهی کند.

هیچ گونه تغییری در اجرای تحول بنیادین اتفاق نخواهد افتاد
زرافشان در ادامه تاکید کرد: تحول بنیادین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش است و وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک قانون مکلف به اجرای آن است. هم اکنون دو بحثدر نظام آموزشی مطرح هست که یکی تحول بنیادین است که بر اساس سند تحول انجام می شود و یکی هم استقرار ساختار ۳-۳ - ۶ که استقرار این ساختار مربوط به تحول بنیادین نیست بلکه فقط تغییر ساختار آموزشی است و نباید این دو با هم اشتباه گرفته شود.

وی تاکید کرد: آن نکاتی که امروز آموزش و پرورش با آن مواجه هست؛ مسائل و چالش هایی است که از استقرار ساختار ۳-۳ - ۶ ایجاد شده است نه تحول بنیادین. تحول بنیادین روال خود را طی می کند و کارگروه ها کارهای مربوط به آن را انجام می‌دهند و اجرای سند تحول بنیادین جزء برنامه های وزیر آموزش و پرورش است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: هیچ گونه تغییری در اجرای تحول بنیادین اتفاق نخواهد افتاد و اگر تغییرات جزئی ایجاد شود به منظور جلوگیری از اجرای شتابزده استقرار ساختار ۳-۳ - ۶ خواهد بود.

ارسال نظر