|
|
کدخبر: ۸۶۶۲۴

بلیط اتوبوس بین شهری تهران به مقصد اردبیل درجه یک ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و VIP به قیمت ۳۱ هزارتومان به فروش می رسد.

مبدا
مقصد
درجه یک(تومان)
VIP(تومان)
تهران
اراک
۸۵۰۰
۱۴۰۰۰
تهران
اردبیل
۱۸۵۰۰
۳۱۰۰۰
تهران
اهواز
۲۴۰۰۰
۴۰۰۰۰
تهران
ارومیه
۲۰۰۰۰
۳۴۰۰۰
تهران
اصفهان
۱۱۵۰۰
۱۹۰۰۰
تهران
ایلام
۲۰۰۰۰
۳۴۰۰۰
تهران
بروجرد
۱۸۵۰۰
۳۲۵۰۰
تهران
بندرعباس
۳۱۰۰۰
۵۲۰۰۰
تهران
بوشهر
۳۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
تهران
بیرجند
۲۸۰۰۰
۴۷۰۰۰
تهران
تبریز
۱۶۰۰۰
۲۷۰۰۰
تهران
خرم آباد
۱۵۰۰۰
۲۵۰۰۰
تهران
رشت
۱۰۰۰۰
۱۷۰۰۰
تهران
زاهدان
۳۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
تهران
زنجان
۸۵۰۰
۱۴۰۰۰
تهران
ساری
۹۵۰۰
۱۷۰۰۰
تهران
سنندج
۱۶۰۰۰
۲۶۵۰۰
تهران
سمنان
۸۵۰۰
۱۴۰۰۰
تهران
شهرکرد
۱۴۰۰۰
۲۳۵۰۰
تهران
شیراز
۲۳۵۰۰
۳۹۵۰۰
تهران
قم
۴۰۰۰
-
تهران
قزوین
۴۰۰۰
۷۰۰۰
تهران
کرمان
۲۴۰۰۰
۴۰۰۰۰
تهران
کرمانشاه
۱۶۰۰۰
۲۶۵۰۰
تهران
گرگان
۱۲۵۰۰
۲۳۰۰۰
تهران
مشهد
۲۳۵۰۰
۳۹۵۰۰
تهران
همدان
۱۱۵۰۰
۱۹۰۰۰
تهران
یاسوج
۲۴۰۰۰
۴۰۰۰۰
تهران
یزد
۱۷۰۰۰
۲۸۵۰۰

ارسال نظر