|
|
کدخبر: ۹۶۲۲۸

جدیدترین قیمت مرغ و ماهی را در جدول زیر بخوانید:

گوشت، مرغ و ماهی

مقدار

کمترین

بیشترین

مرغ کیسه ای - ریال / کیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار)

۶۱,۵۰۰

۶۱,۵۰۰

۶۱,۵۰۰

کپور پرورشی(بالای ۱۵۰۰ گرم / ریال) -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

قزل آلای رنگین کمان(بالای ۴۰۰ گرم / ریال) -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۹۱,۰۰۰

۹۱,۰۰۰

۹۱,۰۰۰

گوشت گوساله و گوسفندی - راسته بی استخوان - بسته بندی(قیمت میدان میوه وتره‌بار)

۳۵۶,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰

گوشت گوساله و گوسفندی - راسته با استخوان - بسته بندی(قیمت میدان میوه و تره‌بار)

۲۵۸,۰۰۰

۲۵۸,۰۰۰

۲۵۸,۰۰۰

تخم‌مرغ بسته ۶ عددی -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۲۰,۵۰۰

۲۰,۵۰۰

۲۰,۵۰۰

سنگدان مرغ - ریال / کیلویی -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۵۱,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

جگر مرغ - ریال / کیلویی -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۴۷,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

دل مرغ پاک کرده - ریال / کیلویی -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۷۲,۵۰۰

۷۲,۵۰۰

۷۲,۵۰۰

حلوا سیاه(سایزM /ریال) -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

صبور(بالای ۲۵۰ گرم / ریال) -(قیمت میدان میوه و تره بار)

۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰

ارسال نظر