|
|
کدخبر: ۱۲۴۷۲۷

فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه در ویرجینیا آمریکا در حلقه شهروندان برای انداختن عکس " سلفی "

ارسال نظر