|
|
کدخبر: ۱۴۷۰۷۹

سلامت > عمومی - همشهری آنلاین: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی امین صابری نیا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان را به عنوان رییس مرکز حوادثو فوریت های پزشکی(اورژانس کشور) منصوب کرد.

به گزارش پایگاه رسمیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکم دکتر محمد آقاجانی خطاب به رییس جدید مرکز حوادثو فوریت های پزشکی(اورژانسکشور)، موارد ۹ گانه ای به عنوان وظایف این مرکز برشمرده شده است که عبارت هستند از:

تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی برای پیشگیری و مدیریت حوادثو فوریت های پزشکی در کشور مدیریت سوانح عمدی و غیرعمدی، حوادثغیرمترقبه و فوریت های پزشکی(بیمارستانی و پیش بیمارستانی) در سطح کشور تدوین و ابلاغ ضوابط، استانداردها، شاخص ها، دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای آنها طراحی، پایش، پشتیبانی، نظارت و ارتقای شبکه ارتباطات مراکز حوادثو فوریت های پزشکی کشور ایجاد بستر مناسب هدایت و فرماندهی عملیات امداد، انتقال، مقابله با بحران در حوزه سلامت و ارائه خدمات فوریت های پزشکی در هنگام بروز حوادثغیرمترقبه در کشور تدوین آیین نامه ها و ابلاغ ضوابط، استانداردها و دستورالعمل ها به منظور ارتقای کیفیت و ساماندهی مدیریت اورژانس بیمارستانی ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات، تجربیات و دستاوردها با سازمان های جهانی در زمینه آموزش، پیشگیری از حوادثو فوریت های پزشکی تدوین و نظارت بر شرح وظایف، شرایط تاسیس و نحوه عملکرد واحدهای فعال دولتی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات حوادثو فوریت های پزشکی تدوین برنامه های آموزشی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در سراسر کشور

ارسال نظر