|
|
کدخبر: ۱۴۸۵۲۷

به جرات و با اطمینان می توان گفت تعمیرات به صورت گرم(Hot Line) مناسب ترین راه جهت کاهش قطعی های شبکه و بالا بردن اطمینان و پایداری خط است.

خط گرم در واقع به خط انتقالی گفته می شود که برق در آن جریان دارد و به عبارتی دیگر خطی است که ولتاژ دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگر درگذشته تنها تامین برق به هر نحو ممکن، برای مشترکان مد نظر بود، اما اکنون با گذشتن از مرزهای فناوری، افزوده شدن برمیزان تولید و برقرسانی به دورترین نقاط، تامین برق با کیفیت مورد نظر قرار گرفته است. درهمین راستا نیز فعالیت های بسیاری صورت می گیرد که از جمله آنها تعمیرات با خط گرم است.

در واقع یکی از بزرگترین مشکلات شبکه های توزیع و انتقال ایجاد خاموشی برای انجام تعمیرات در شبکه چه به صورت دستی و چه به صورت اتوماتیک است. ایجاد نارضایتی مشترکان صنعتی خانگی و کشاورزی از اعمال خاموشی در شبکه و آسیب تجهیزات فشار قوی در هنگام قطع و وصل مجدد از جمله پی آمدهای قطع برق به شمار می رود.

به جرات و با اطمینان می توان گفت تعمیرات به صورت گرم(Hot Line) مناسب ترین راه جهت کاهش قطعی های شبکه و بالا بردن اطمینان و پایداری خط است.

خط گرم در واقع به خط انتقالی گفته می شود که برق در آن جریان دارد و به عبارتی دیگر خطی است که ولتاژ دارد. نیل به اهداف صنعت برق، رضایت مشترکین، فروش انرژی بیشتر، کمک به تولید بیشتر در بخش صنایع، جلوگیری از فرسودگی و استهلاک زود هنگام تجهیزات شبکه بخاطر کلیدزنی های مکرر و کاهش تلفات از جمله مزایای تعمیرات با خط گرم به شمار می رود.

امروزه در کشورهای جهان، عملیات خط گرم به صورت امری متداول و عادی، در حال انجام است و با این روش یا HOTLINE مانع از ایجاد ضررهای اقتصادی فراوان و نارضایتی مشترکان می گردند و با بهره گیری از تکنولوژی تعمیرات خط گرم، تعداد خاموشی ها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت، چرا که بسیاری از مانورها و تعمیرات خطوط به صورت گرم قابل اجرا هستند.

عملیات خط گرم به دو صورت انجام می شود

١ - عملیات فرمان از دور

٢ - عملیات فرمان از نزدیک

در نوع اول همانگونه که از اسم آن پیداست سیم بان بدون این که از فاصله مجاز ایمنی نزدیکتر شودبا استفاده از ابزارهای قادر خواهد بود کلیه تعمیرات را انجام دهد. عمده ترین این ابزارها عبارتند از: سیم Controi Remote خاص به صورت Auxilary) بازوهای کمکی،(Line sticks) چوبهای رابط،(Tie sticks) چوبهای اصلی،(Wire tongs) گیرها،(Platform Epxiglas Ladder) نردبانها و سکوهای عایق،(Carrier Rural Strain) حامل های کششی،(Armsو…(Cover up equipment) پوششها و کاورهای عایق روند کلی این نوع تعمیرات به این صورت است که سیم بان با استفاده از ابزارهای مخصوص سیم حامل جریان را از حوزه کار خود دور کرده و آن را در کناری مهار می کند.

سپس مقره، کراس آرام و یا هر آنچه را که لازم باشد مثل برق گیر، کات اوت و… را تعویض کرده و سپس سیم را به جای خود بر می گرداند و چون سیم بان حتی وارد حوزه میدان خط نیز نخواهد داشت، پس هیچ(Safety) این عملیات ضریب ایمنی خطری او را تهدید نمی کند.

اما در برخی موارد با حالت خاصی مواجه می شویم. مثلا اگر اشپیل در گوشتکوبی مقره زنگ زده باشد دیگر نمی توان به سادگی و از راه دور مقره را آزاد کرد. در این حالت نوع دوم عملیات یعنی فرمان از نزدیک انجام می شود. در این نوع ٢٠ سیم بان با استفاده از kv ٢٠ به بعد کاملا متفاوت است. در سطوح تا kv ٢٠ و از kv عملیات برای دو سطح ولتاژی تا دستکش ها و آرنج بند عایق، به خط نزدیک می شود.

سیم بان باید ارتباط الکتریکی خود را نسبت به زمین قطع کند. این امر با قرار گرفتن در باکت کامیون مخصوص یا ایستادن برروی سکوی عایق انجام می شود. در این حالت سیم بان می تواند به خط نزدیک شده و کلیه تعمیرات را انجام دهد.


۶٣ به بعد به صورت هم پتانسیل kv اما در سطح ولتاژی بالاتر به این سادگی نمی باشد. عملیات فرمان از نزدیک از سطح را پوشیده و خود(barehand) سازی با شبکه انجام می شود. جهت این کار لازم است که سیم بان لباس مخصوص برهند را کاملا نسبت به زمین عایق نماید.

جنس لباس برهند از الیاف نقره می باشد. به این ترتیب لباس کاملا هادی بوده و چون مقاومت آن بسیار کم است جریانهای شارژینگ از سطح لباس عبور کرده، و هیچ تاثیر بر بدن انسان نخواهد داشت. سیم بان با ایستادن برروی نردبانهای مخصوص، ارتباط خود را نسبت به زمین قطع کرده و نسبت به زمین ایزوله می شود.

در نهایت سیم بان وارد حوزه خط شده و گیره مخصوص لباس را به سیم حامل جریان ولتاژ وصل می کند. در این حالت او با شبکه هم پتانسیل می شود.

چون از دو نقطه دارای یک پتانسیل هیچ جریانی عبور نمی کند، پس از بدن سیمبان نیز جریانی عبور نکرده و وی قادر به انجام تعمیرات در شبکه خواهد بود.

ارسال نظر