|
|
کدخبر: ۱۵۰۹۹۸

سرطان های همراه بارداری ۵۰ درصد شایعتر در جمعیت زنان در سنین باروری است.

به گزارشافکارنیوز، ملانوم شایع ترین سرطان دوران بارداری شناسایی شده است.

پزشکان استرالیایی با انجام یک مطالعه آماری بر روی ۱۷۹۸مورد سرطان همراه با بارداری نتیجه گرفتند شیوع سرطان ملانوم با ۴۶ مورد از هر ۱۰۰ هزار بارداری، شایع ترین سرطان دوران بارداری محسوب می شود. براساس نتایج دیگر این مطالعه سرطان پستان با ۲۹ مورد و سرطان تیروئید ۱۷ مورد در هر صدهزار سرطان های شایع دیگر همراه با بارداری است.

این گزارش می افزاید: سرطان های همراه بارداری ۵۰ درصد شایعتر در جمعیت زنان در سنین باروری است و در موارد تشخیص سرطان ها حین بارداری احتمال خطر بروز حوادثی هم چون ترومبوآمبولیک و سپسیس چندین برابر بیشتر از زنانی بود که سرطان های همراه با بارداری نداشتند.

ارسال نظر