|
|
کدخبر: ۱۵۹۲۷۵

در یک جاده کفی رانندگانی که با مسیر آشنایی نداشته باشند ناگهان با یک چراغ راهنمایی عجیب مواجه می شوند که در صورت قرمز بودن باید توقف کنند.

جام جم نما:در یک جاده کفی رانندگانی که با مسیر آشنایی نداشته باشند ناگهان با یک چراغ راهنمایی عجیب مواجه می شوند که در صورت قرمز بودن باید توقف کنند.

به گزارش رامبل، راننده های اهل محل از مشاهده این چراغ راهنمایی تعجب نمی کنند. آنها می دانند که در صورت قرمز بودن باید توقف کنند زیرا این تقاطع محل فرود و برخاستن هواپیماهای سبک است.

ارسال نظر