|
|
کدخبر: ۱۶۸۹۰۱

محققان انگلیسی با استفاده از اسکن چهاربعدی دریافته اند، توانایی عصبی جنین برای نشان دادن حالات احساسی مختلف در مراحل اولیه تکامل شکل می گیرد.

به گزارشافکارنیوز، محققان دانشگاه دورهام با استفاده از اسکن چهاربعدی، مراحل تکامل توانایی های زبان و احساسی ۱۵ جنین سالم شامل ۸ دختر و ۷ پسر در هفته ۲۴ و ۳۶ بارداری را مورد بررسی قرار دادند.

تصاویر فریم به فریم از حالات چهره جنین تهیه و حرکات دهان رهگیری شد، سپس این اطلاعات با تکامل بخش های مختلف مغز مورد مقایسه قرار گرفت.

بخش راست مغز مرتبط با توانایی احساسی و کنترل حرکات سمت چپ دهان است و بخش چپ مغز با مهارت های زبانی و کنترل سمت راست دهان در ارتباط است.

محققان دریافتند که حرکات دهان بطور قابل توجهی تمایل به سمت چپ – توانایی احساسی – دارد و بخش چپ صورت تمامی ۱۵ جنین در این تصاویر گویاتر و واضح تر است.

دکتر «نادیا ریسلاند» سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید کرد: در مطالعه قبلی عنوان شده بود، زمانیکه نیمکره چپ مغز جنین ۲۲ هفته ای بزرگتر باشد، انتظار داریم که بخش راست صورت گویاتر باشد، اما تحقیقات ما خلاف این مطلب را نشان می دهد.

بر این اساس، نوزاد از لحاظ عصبی بیشتر آماده استفاده از بخش بیان احساسات صورت است، یعنی جنین تا ۱۶ هفته قبل از تولد، حالات احساسی از جمله لبخند زدن را تجربه می کند.

اما مشخص نیست که آیا نوزاد متولد نشده بطور فعال احساساتی که از خود بروز می دهد – مانند لبخند یا اخم – را درک می کند یا تنها در حال تمرین با استفاده از حرکات صورت است تا برای زندگی پس از تولد آماده شود.

نتایج این مطالعه در مجله Physiology and Behaviour منتشر شده است.

(از راست) کشش دهان به راست، حالت معمولی، کشش دهان به چپ
کشش دهان به چپ مرتبط با توانایی احساسی
کشش دهان به راست مرتبط با توانایی زبانی

ارسال نظر