|
|
کدخبر: ۱۷۳۰۱۳

پژوهش جدید محققان آکادمی علوم چین نشان داده که انسانها می توانند جنسیت انسانهای دیگری که به آنها علاقمند هستند را بو بکشند.

به گزارشافکارنیوز، اگر بوی خوشبوکننده ها، عطرها و لباسهای شسته شده را کنار بگذاریم، همه انسانها از یک بوی منحصربفرد و متمایز برخوردارند که این امر بویژه در زمان یافتن جفت مناسب بیشتر به نمایش درمی آید.

پژوهشهای پیشین نشان داده بود که جنسیتهای مختلف به تولید فرمونهای جنسی می پردازند اما پژوهش جدید نشان داده که این فرمونها چیزی را در ناهشیار انسان تحریک می کنند.

در آزمایشات انجام شده، مردها توانستند بوی زنان و مردان را تشخیص دهند.

به گفته محققان، این نتایج وجود فرمونهای جنسی انسان را مورد بحثقرار می دهد. بر اساس این پژوهش، بینی انسان می تواند بوی جنسیت را از ترشحاتی از بدن تشخیص دهد که حتی فکر نمی کنیم بتوانیم چنین چیزی را در سطح هشیار استشمام کنیم.

بوی مواد فعال استروئیدی Androstadienone در مردان و Estratetraenol در زنان بر درک انسان از حرکات مردانه یا زنانه تاثیر می گذارد.

پژوهشهای پیشین نشان داده بود که ماده Androstadienone موجود در زیر بغل مردان می تواند باعثارتقای حال خوب در زنان شود که تاثیری بالعکس را در مردان دارد. ماده Estratetraenol که اولین بار در ادرار زنان شناسایی شد، از تاثیر مشابهی بر روی مردان برخوردار است.

اگرچه هنوز مشخص نبود که آیا این مواد شیمیایی به عنوان سرنخ جنسی محسوب می شوند یا خیر.

پژوهش جدید محققان از زنان و مردان خواست تا به مشاهده حرکات گردشگرهای نور متمرکز بر روی یک نمایشگر بپردازند.

این گردشگرها شامل ۱۵ نقطه نور به نمایندگی از ۱۲ مفصل اصلی در بدن انسان به اضافه لگن، قفسه سینه و سر بودند.

از هر شرکت کننده خواسته شد تا مرد یا زن بودن این نقاط بدل دیجیتالی را تعیین کنند.

افراد این کار را در دوره های چند روزه در مواجهه با مواد Androstadienone، Estratetraenol یا یک بوی محلول کنترل میخک تکمیل کردند.

استشمام Androstadienone توسط زنان، آنها را بسوی تعیین هیکلها به شکل مرد جلب کرد. این در حالی بود که در مورد مردها این بو تعیین کننده نبود.

در عوض بوی Estratetraenol بطور سیستماتیک مردان را بجای زنان به سمت تعیین زنانه تر بودن نشانگرهای نوری سوق داد.

به گفته دانشمندان، این یافته ها برای اولین بار به ارائه شواهد مستقیم از ارتباط گیری استروئیدهای انسان با اطلاعات جنس مخالف پرداخته است که به شکل ناهمسانی بر دو گروه جنسیتی بر پایه گرایشات جنسی آنها موثر است.

علاوه بر این، پژوهش محققان چینی نشان می دهد که درک جنسیت بصری انسان، از سرنخهای زیستی حسگر شیمیایی ناخودآگاه استفاده می کند، اثری که تا کنون ناپیدا مانده بود.

نتایج این پژوهش در مجله Current Biology منتشر شده است.

ارسال نظر