|
|
کدخبر: ۱۷۳۷۸۴

سیم کارتهای دائمی که پیشینه ای به مراتب قدیمی تر از سیم کارتهای اعتباری در کشور دارند در حال حاضر توسط تمامی اپراتورهای کشور با تعرفه ها و قابلیت های متفاوتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرند.

خبرگزاری ایسنا:سیم کارتهای دائمی که پیشینه ای به مراتب قدیمی تر از سیم کارتهای اعتباری در کشور دارند در حال حاضر توسط تمامی اپراتورهای کشور با تعرفه ها و قابلیت های متفاوتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرند.

در این گزارش تعرفه های هر یک از چهار سیم کارت دائمی که توسط ۳ اپراتور کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد منتشر شده است.

تعرفه مکالمه

تعرفه های هر سیم کارت مهمترین ویژگی انتخاب آنها توسط مشترکین به حساب می آید چراکه به صورت مستقیم بر جیب مشترکین تاثیر گذاراست.

سیم کارتهای دائمی همراه اول را که از سالهای دور در اختیار مشترکین قرار گرفته و در حال حاضر به قیمت ۱۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می رسد می توان قدیمی ترین سیم کارت دائمی کشور لقب داد. تعرفه این سیم کارتها پیش از این بر اساس برقراری تماسهای شهری، بین شهری، جابجایی از شهر اصلی محل خریداری سیم کارت و برقراری تماس با سایر اپراتورها و نیز ساعات اوج و غیر اوج مصرف تقسیم بندی می شد و به تازگی به صورت یکسان در آمده و هر دقیقه مکالمه مشترکین این سیم کارتها با تلفن ثابت، همراه اول دقیقه ای ۵۷۰ ریال تعیین شده است.

هر دقیقه تماس مشترکین سیم کارتهای دائمی اپراتور اول کشور با مشترکین سیم کارتهای ایرانسل و رایتل هم دقیقه ای ۶۲۵ ریال محاسبه می شود.

تعرفه تماس با سیم کارتهای دائمی ایرانسل که به قیمت ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسد، با مشترکین ایرانسل دقیقه ای ۴۹۹ ریال و برای تماس با مشترکین سایر اپراتورها دقیقه ای ۶۲۵ ریال محاسبه می شود.

البته این تعرفه ها در سیم کارتهای جدید ۱۲۰ هزار تومانی آی سیم ایرانسل کمی کمتر است و برای تماس های داخل شبکه، از ساعت ۲۱ تا ۸ صبح دقیقه ای ۳۵۹ ریال و از ساعت۸ صبح تا ۲۱ دقیقه ای ۴۹۹ ریال محاسبه می شود. همچنین تماس با سیم کارتهای آی سیم با خطوط ثابت در تمامی ساعات دقیقه ای ۴۹۹ ریال و با مشترکین سایر اپراتورها دقیقه ای ۶۲۵ ریال محاسبه می شود.

تعرفه تماس های داخل شبکه با سیم کارتهای دائمی رایتل که هم قیمت با سیم کارتهای ایرانسل است، دقیقه ای ۵۵۵ ریال و برای تماس با خارج از شبکه دقیقه ای ۶۲۵ ریال محاسبه می شود.

تعرفه پیامک و پیام چند رسانه ای


شاید برای خیلی از مشترکین جوان اپراتورهای کشور که ترجیح می دهند به جای برقراری تماس از پیامک استفاده کنند این بخش اهمیت بیشتری داشته باشند تا بدانند هزینه ارسال پیامک با هر کدام از سیم کارتهای دائمی چقدر است.

در حال حاضر هزینه ارسال هر پیامک فارسی بوسیله سیم کارتهای دائمی همراه اول ۸۹ ریال و هر پیامک انگلیسی ۲۲۲ ریال است و ارسال هر پیام چند رسانه ای برای مشترکین این دسته از سیم کارتها تا سقف ۳۰۰ کیلو بایت ۵۰۰ ریال هزینه در بر دارد.

اما مشترکین سیم کارتهای دائمی و سیم کارتهای آی سیم ایرانسل برای ارسال هر پیامک فارسی ۸۹ ریال و هر پیامک انگلیسی ۱۶۰ ریال می پردازند و هزینه ارسال هر پیام چند رسانه ای برای مشترکین سیم کارتهای دائمی ایرانسل تا سقف ۳۰۰ کیلو بایت ۳۲۰ ریال است.

مشترکین سیم کارتهای دائمی رایتل نیز برای ارسال هر پیامک فارسی مانند مشترکین سیم کارتهای دائمی و آی سیم ایرانسل ۸۹ ریال می پردازند اما ارسال هر پیامک انگلیسی برای این دسته از مشترکین ۲۲۰ ریال هزینه در بر دارد.

همچنین ارسال هر پیام چند رسانه ای داخل شبکه توسط مشترکین سیم کارتهای دائمی رایتل نیز ۴۰۰ ریال محاسبه می شود.

اینترنت همراه(GPRS)


این روزها استفاده از اینترنت همراه(GPRS) به یکی از پر طرفدارترین ویژگی های سیم کارتهای دائمی و اعتباری تبدیل شده است و مشترکین ترجیح می دهند سیم کارتی را خریداری کنند که کمترین میزان تعرفه GPRS را داشته باشد.

در حال حاضر هزینه استفاده از GPRS سیم کارتهای همراه اول به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال در ساعات اوج مصرف ۴ ریال و درساعت غیر اوج مصرف ۱ ریال محاسبه می شود.

هزینه استفاده از GPRS سیم کارتهای دائمی و آی سیم ایرانسل به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال در ساعات اوج مصرف ۵ ریال و درساعت غیر اوج مصرف ۱ ریال محاسبه می شود. تعرفه GPRS در سیم کارتهای دائمی رایتل بدون در نظر گرفتن ساعات اوج و غیر اوج مصرف، کیلوبایتی ۰.۵ ریال است.

رومینگ

در حال حاضر خدمات رومینگ توسط هر سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل به مشترکین این اپراتورها عرضه می شود و مشترکینی که علاقه مند به استفاده از این خدمات هستند می توانند با مراجعه به سایتهای این اپراتورها لیست کشورها و هزینه مکالمه با هریک از آنها را مشاهده کنند.

البته ایرانسل امکان رومینگ دیتا را نیز برای مشترکین خود فراهم کرده است.

هزینه مکالمات

داخل شبکه

تلفن ثابت

سایر اپراتورها

پیام کوتاه فارسی

پیام کوتاه انگلیسی

MMSتا ۳۰۰ کیلوبایت

GPRSاوج مصرف

GPRSغیراوج مصرف

قیمت سیم کارت

همراه اول

۵۷۰ریال

۵۷۰ریال

۶۲۵ریال

۸۹ریال

۲۲۲ریال

۵۰۰ریال

۴ریال

۱ریال

۱۶۳.۲۰۰تومان

ایرانسل

۴۹۹ریال

۶۲۵ریال

۶۲۵ریال

۸۹ریال

۱۶۰ریال(اوج مصرف)، ۱۲۸ ریال(غیراوج مصرف)

۳۲۰ریال

۵ریال

۱ریال

۱۲۰.۰۰۰تومان

آی سیم

۳۵۹ریال(غیراوج مصرف، ۴۹۹ ریال(اوج مصرف)

۴۹۹ریال

۶۲۵ریال

۸۹ریال

۱۶۰ریال

۵ریال

۱ریال

۱۲۰.۰۰۰تومان

رایتل

۵۵۵ریال

۶۲۵ریال

۶۲۵ریال

۸۹ریال

۲۲۰ریال

۴۰۰ریال

۰.۵ریال

۰.۵ریال

۱۲۰.۰۰۰تومان


ارسال نظر