|
|
کدخبر: ۱۷۳۹۷۸

CTRL + SHIFT + T: برای بازگرداندن تب بسته شده مرورگرتان می توانید از این کلید ها کمک بگیرید.

اگر شما هم از کاربرانی هستید که استفاده زیادی از کامپیوترتان دارید، می توانید با استفاده از این کلیدهای میانبر که کمتر استفاده می کنید، به کار خود سرعت ببخشید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ بهترین کلیدهای میانبر به صورت زیر معرفی می گردند.

Windows key + arrow
برای حرکت دادن صفحه به طرفین می توانید از کلیدهای windows + right arrow وwindows + left arrow استفاده کنید.

با ترکیب دو کلید windows + down arrow و windows + up arrow نیز می توانید صفحه را کوچک و بزرگ کنید.

Shift + arrow برای هایلایت کردن متن می توانید از این کلید ها استفاده کنید.

ضمنا با دکمه های CTRL + B وCTRL + I نیز می توانید متن انتخاب شده را Bold یا Italic کنید.

Alt + F۴: با استفاده از این کلید می توانید پنجره مورد نظرتان را ببندید.

CTRL + SHIFT + T: برای بازگرداندن تب بسته شده مرورگرتان می توانید از این کلید ها کمک بگیرید.

Windows key + L: با استفاده از این کلید ها می توانید کامپیوترتان را به حالت قفل ببرید.

Windows key + M: با استفاده از این کلید ها می توانید تمام پنجره های باز شده را به یکباره کوچک کنید.

CTRL + D: این کلید ها برای بوک مارک کردن یک صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.

CTRL + SHIFT + B / O: برای مشاهده منوی بوک مارک ها می توانید از این کلید ها استفاده کنید.

F۲: برای تغییر دادن نام فایل هایتان این کلید را بزنید.

ارسال نظر