|
|
کدخبر: ۱۷۵۱۷۷

سلامت > بیماری - همشهری آنلاین: فلج اطفال بیماری مصیبت باری است که در نتیجه اقدامات بهداشت عمومی برای واکسیناسیون در دهه های اخیر تقریبا ناپدید شده بود، اکنون در حال گسترش به کشورهایی بوده است که تا به حال عاری از فلج اطفال بوده اند.

اما ظهور مجدد فلج اطفال برای کارشناسان جای تعجبی ندارد، زیرا گرچه این بیماری در اغلب کشورها تحت کنترل بوده است، وجود این بیماری حتی در برخی از مناطق تهدیدی برای بقیه جهان شمرده می شود.

دکتر پل اوفیت، رئیس بخش بیماری های عفونی در بیمارستان کودکان فیلادلفیا در این باره می گوید: «فلج اطفال درپاکستان،افغانستانونیجریهریشه کن نشده است. بنابراین ویروس در روده های کودکان در این مناطق به تکثیر خودش ادامه می دهد و از شخصی به شخص دیگر گسترش می یابد.»

تا به حال در سال ۲۰۱۴ - با وجود اینکه بخش ابتدایی سال فصل کم سرایت بیماری شمرده می شود، افراد در ۱۰ کشور از جمله پاکستان،کامرونوسوریهبه ویروس فلج اطفال آلوده شده اند.

این هفته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که گسترش فلج اطفال تا به حال در سال ۲۰۱۴ در تضاد آشکار با شیوع بیماری در دوره مشابه در سال گذشته قرار می گیرد. بر اساس بیانیه این سازمان موقعیت فعلی» رویدادی غیرعادی» و تهدیدی برای بهداشت عمومی در جهان است.

بیماری ناتوان کننده

بیماری فلج اطفال یا «پولیومیلیت» یا به اختصار «پولیو» عفونت ویروسی بسیار واگیردار و غیرقابل علاج دستگاه عصبی است که با واکسیناسیون قابل پیشگیری است. گرچه برخی از افراد آلوده شده به ویروس به طور کامل بهبود پیدا می کنند، از هر ۲۰۰ نفر یک نفر دچار فلج مادام العمر می شوند و ۵ تا ۱۰ درصد بیماران هنگامی که عضلات تنفسی شان فلج می شود، می میرند.

به گغته اوفیت برخلاف بیماری هایی مانند سرخک یا آبله افراد آلوده شده به ویروس فلج اطفال ممکن است هیچ نشانه ای نداشته باشند یا نشانه های خفیفی بروز دهند، بنابراین این افراد ممکن است بدون اینکه حتی خبر داشته باشند، ویروس را به سایر افراد منتقل کنند.
اوفیت می گوید:» پولیو می تواند بدون علامت باشد، بنابراین هنگامی که موارد فلج را مشاهده می کنید، در واقع نوک کوه یخ را دیده اید.»

آخرین جاهای باقیمانده

پولیو در دهه ۱۹۸۰ هر سال باعثمرگ یا فلج شدن حدود ۳۵۰ هزار نفر در سراسر جهان می شد، اما اکنون این شمار به شدت کاهش یافته است به طوری که در سال ۲۰۱۳ فقط ۴۰۷ مورد این بیماری در جهان گزارش شد.

اما انتشار پولیو در افغانستان، نیجریه و پاکستان هرگز متوقف نشده است و گسترش عفونت از این کشورها به مناطقی که خدمات مداوم واکسیناسیون در آنها قطع می شود، تهدیدی شمرده می شود.

سازمان جهانی بهداشت سال گذشته در اکتبر ۲۰۱۳ شیوع فلج اطفال را در اکتبر ۲۰۱۳ در سوریه برای نخستین بار پس از ۱۴ سال به علت قطع خدمات بهداشت عمومی ناشی از جنگ داخلی این کشور گزارش کرد.

این ویروس اکنون در شاخ آفریقا، کامرون و سوریه دوباره ظهور کرده و به انتشار ادامه می دهد.

اوفیت می گوید: «به عنوان یک قاعده کلی هنگامی که ایمنی عمومی دچار اختلال می شود، واگیردارترین بیماری ها اول از همه بازمی گردند - برای مثال در آمریکا هنگامی برخی از والدین تصمیم می گیرند کودکان شان را واکسینه نکنند، سرخک که بیماری بسیار واگیرداری است باز می گردد یا بازگشت اوریون یا سیاه سرفه را شاهد هستید.»

دهکده جهانی

شیوع فلج اطفال در سوریه به همراه شیوع این بیماری در سایر کشورهای قبلا عاری از این بیماری، نشان می دهد که هر اختلالی در ایمن سازی ممکن است کشوری را در مقابل ویروس های در گردش پولیو در آن منطقه یا ویروس های واردشده از کشورهایی که هنوز ویروس در آنها ریشه کن نشده است، آسیب پذیر کند

کارشناسان در بررسی اخیری که در ژورنال پزشکی نیوانگلند منتشر شد هشدار دادند که فلج اطفال ممکن است به کشورهای اروپایی که میزان واکسیناسیون شان کمتر از ۹۰ درصد - حد توصیه شده بوسیله سازمان جهانی بهداشت - برسد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت پیامدهای گسترش جهانی فلج اطفال ممکن است به خصوص در زمان کنونی حاد باشد که به علت شمار بزرگ کشورهای چندپاره شده با منازغات و مناطق با خدمات ضعیف بهداشت عمومی است.

اوفیت می گوید: «ما در جهانی با مسافرت های بین المللی زندگی می کنیم. ممکن است شخصی دچار عفونت بی علامت به منطقه ای دیگر مسافرت کند و ویروس بیماری را به گروهی از کودکان در آن منطقه که واکسینه نشده اند، منتقل کند. تا زمانی که ویروس پولیو در این کشورها ریشه کن نشود، همیشه خطر انتشار آن به کشورهای دیگر وجود دارد.»

LiveScience

ارسال نظر

پربیننده ترین