|
|
کدخبر: ۱۷۷۴۶۸

چندی پیش بانک سرمایه در فراخوانی اعلام به استخدام در رشته های مورد نظر خود نمود

بانک سرمایه در پست های مدیریتی و کارشناسی در تهران و ۵۷ شهر با شرایط زیر استخدام می نماید: کارشناسی در رشته تحصیلی: حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد

مهلت ثبت نام: فقط تا ۴ اسفند۹۴

لینک ثبت نام:
http: / / sbank. ir /

ارسال نظر