|
|
کدخبر: ۱۷۸۱۱۹

آخرین غذایی که محکوم شدگان به اعدام انتخاب کرده اند.

به گزارش امید نیوز به نقل از اتاق خبر ۲۴ مجازات اعدام در ۳۱ ایالت آمریکا قانونی است، و به طور متوسط برای ۴۷ زندانی هر سال اجرا می‌شود.

همه زندانیان که محکوم به اعدام هستند به طور مرسوم مجاز به انتخاب آخرین غذایی است که پیش از اعدام، قرار است استفاده کنند. در اینجا برخی از عکس‌ها از مجموعه‌ای در طول سال های مختلف به ثبت رسیده است.

ارسال نظر