|
|
کدخبر: ۱۷۸۶۰۴

آمریکا تقریبا مهم ترین کشور در زمینه ی پذیرش مهاجرین بوده و بسیاری از سیاست های خود را به این عرصه اختصاص داده است.

آمریکا تقریبا مهم ترین کشور در زمینه ی پذیرش مهاجرین بوده و بسیاری از سیاست های خود را به این عرصه اختصاص داده است.

مهاجرینی که به آمریکا وارد شدند اقداماتی بسیار مهم و تاثیر گزار انجام داده اند که باید از آنها از طرف دولت قدردانی شود.

در این فیلم آن اقدامات تاثیرگزار را ببینید

ارسال نظر