|
|
کدخبر: ۱۷۸۷۹۹

تحقیقاتی نشان داده که سررفتن حوصله بچه ها باعثایجاد آرامش و احساسی میشود که کودک بیشتر درباره خود فکر کند و این امر به خوداگاهی او کمک میکند.

به گزارش امیدنیوز تحقیقاتی نشان داده که سررفتن حوصله بچه ها باعثایجاد آرامش و احساسی میشود که کودک بیشتر درباره خود فکر کند و این امر به خودآگاهی او کمک میکند.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید

ارسال نظر