|
|
کدخبر: ۱۷۸۹۹۸

به نقل از ستاد فناوری های علوم شناختی، پیمان حسنی ابهریان دبیر کارگروه توانبخشی شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ضمن اشاره به اینکه اختلالات شناختی در سنین و شرایط متفاوت بروز می کند، بهترین زمان تشخیص این نوع اختلالات را اوایل دوران کودکی دانست. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مرحله کودکی در رشد، تکامل و زندگی آینده افراد، این دوران در اولویت اول نیاز به خدمات شناختی قرار داد.

به گزارش سرویس روانشناسی امید نیوز، پیمان حسنی ابهریان دبیر کارگروه توانبخشی شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ضمن اشاره به اینکه اختلالات شناختی در سنین و شرایط متفاوت بروز می کند، بهترین زمان تشخیص این نوع اختلالات را اوایل دوران کودکی دانست.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مرحله کودکی در رشد، تکامل و زندگی آینده افراد، این دوران در اولویت اول نیاز به خدمات شناختی قرار دارد.

ابهریان در خصوص ضرورت توجه به بحثتوانبخشی شناختی نیز گفت: توجه به وضعیت شناختی افراد در هر سن، جنس و نژاد یک ضرورت فردی و اجتماعی محسوب می شود، البته در کودکان مبتلا به اختلالات بیش فعالی و نقص توجه، اختلالات یادگیری، اوتیسم، آسپرگر و فلج مغزی اهمیت این موضوع بیشتر است.

وی با بیان اینکه دوره جوانی جایگاه دوم را از نظر نیاز به خدمات توانبخشی شناختی به خود اختصاص داده است، افزود: یکی از مهمترین معضلات اجتماعی به ویژه در دوران جوانی، اعتیاد است و مهمترین مساله این افراد که به عنوان علت این بیماری و معلول آن مطرح می شود، اختلالات شناختی است.

ابهریان در ادامه تاکید کرد: ارزیابی و توانبخشی شناختی اعتیاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. وی کهولت سن و مشکلات ناشی از آن را پس از معضل اعتیاد، مهمترین مشکل بنیادی در سراسر دنیا دانست و ادامه داد: در این راستا اختلالات شناختی به عنوان مهمترین عامل در از کارافتادگی سالمندان مطرح است.

وی اظهار داشت: امروزه، علاوه بر ضرورت معالجه اختلالات گوناگون عصبی شناختی، توانمندسازی شناختی که خود زیرمجموعه ای از خدمات توانبخشی شناختی است، به عنوان یک ضرورت در سلامت روانی و اجتماعی افراد در هر سن و موقعیتی مطرح شده است.

ابهریان با اشاره به اینکه، جوانان و بزرگسالان گسترده ترین طیف سنی را در تولید و ارائه خدمات برعهده دارند، ناکارآمدی آنها راکه عمدتا ناشی از اختلالات شناختی است، آسیب بزرگی دانست که به جامعه وارد می شود.

به اعتقاد وی، توانمندسازی شناختی در سالمندان سالم، از بروز بسیاری از مشکلات سالمندی به ویژه مشکلات مربوط به حافظه و عملکرد طبیعی و روزمره زندگی به طور قابل ملاحظه ای پیشگیری می کند.

وی افزود: علوم شناختی تنها با رویکرد درمان به مطالعه مغز نمی پردازد، بلکه این علم و فناوری های نوین به ما کمک می کند تا نسبت به مغز آگاهانه تر عمل کنیم، به طوری که این علوم به ما کمک می کنند که علاوه بر مطالعه فرد دچار مشکل، مغز فرد سالم را نیز بررسی کنیم.

دبیر کارگروه توانبخشی شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از مطالعه مغز افراد سالم در علوم شناختی توانمندسازی، ارتقای عملکرد و بهره وری بیشتر از مغز است.

ارسال نظر