|
|
کدخبر: ۱۷۹۰۸۱

طبق نتایج یک پژوهش، ساقه مغز شنیداری در کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری در معرض نیکوتین بوده است، ممکن است رشد غیرطبیعی داشته باشد.

به گزارش سرویس روانشناسی امید نیوز، پژوهشگران دانشگاه فری آلمان دریافتند نوزادانی که قبل و پس از تولد در معرض نیکوتین قرار می گیرند ممکن است در معرض ریسک بالای ابتلا به مشکلات شنوایی باشند زیرا ساقه مغز شنیداری شان به شکل غیرعادی رشد خواهد کرد. یافته ها نشان می دهد ساقه مغز شنیداری، منطقه ای از مغز که نقش اصلی را در تحلیل الگوهای صوتی دارد، ممکن است در نوزادانی که مادرشان قبل و بعد از زایمان در معرض نیکوتین بوده، رشد غیرعادی داشته باشد. نتایج این پژوهش ها نشان داده است که کودکان مبتلا به عملکرد معیوب ساقه مغز شنیداری دارای مشکلات یادگیری و مشکلات زبانی خواهند بود. اورسلا کوچ، سرپرست تیم پژوهشی، در این باره می گوید: اگر مادران در طول بارداری سیگار بکشند و کودک شان در مدرسه با مشکلات یادگیری روبرو باشد، آنها باید از لحاظ معایب پردازش شنیداری در معرض تست قرار گیرند. در این مطالعه، پژوهشگران نوزاد موش ها را پیش از تولد و از طریق شیر مادر در معرض نیکوتین قرار دادند تا به سن سه هفتگی رسیدند. این سن در موش ها تقریبا معادل با سن یک کودک ابتدایی است. پژوهشگران با تحلیل مغز نوزاد موش ها دریافتند نورون های دریافت کننده ورودی از حلزون گوش، در انتقال سیگنال ها به سایر نورون های ساقه مغز شنیداری در موش قرار گرفته در معرض نیکوتین کارآمدی کمتری داشت. همچنین این سیگنال ها با دقت و و وضوح کمتری انتقال داده می شوند و همین امر موجب بد بودن کدگذاری الگوهای صوتی می شود. این وضعیت بخشی از علل اصلی دشواری های پردازش شنیداری در کودکان دارای مادران سیگاری می باشد. کوچ در ادامه می افزاید: هنوز نمی دانیم چه تعداد از بخش های دیگر سیستم شنوایی تحت تاثیر قرارگیری در معرض نیکوتین خواهند بود و نیاز به تحقیقات بیشتری در این مورد است.

ارسال نظر