|
|
کدخبر: ۱۷۹۷۲۶

همیشه در دنیای اطراف ما هستند مناظری که به دلیل داشتن ویژگی های خاص باعثحیرت ما میشوند. رودخانه ۵ رنگ نیز یکی از همین مناظر است که می تواندر مقابل دیدن آن انگشت حیرت بر لب گزید.

به گزارش امیدنیوز Rio Cano Cristales نام این رودخانه است که به رودخانه ی ۵ رنگ شهرت یافته و در پارک ملی ماکارنای کلمبیا واقع شده است. این رودخانه به رودخانه ی رنگین کمان نیز مشهور است دارای رنگ قرمز خوش رنگی است که آن را می توان در سراسر این رودخانه مشاهده کرد.

همچنین بر روی کف آن و در قسمت های آبشار مانند, این رنگ جلوه ی خاصی را به رودخانه بخشیده و دلیل رنگ قرمز آن وجود یک نوع گیاه خاص و بومی این مکان است که به آن macarenia clavigera گویند.

در ادامه تصاویری از این رودخانه قرمز رنگ کهبه ظاهر خون آشام است را مشاهده می کنید:

به نقل از باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر