|
|
کدخبر: ۱۸۰۴۴۱

اهواز - با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، پیش از ظهر امروز، سد تنظیمی آریوبرزن در شهرستان بهبهان آبگیری و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، سد تنظیمی آریوبرزن در ۴.۶ کیلومتری پائین دست سد مخزنی مارون و در تنگه رودخانه مارون(تنگه تکاب) احداث شده است. این سد در جنوب غربی ایران در 13 کیلومتری شهرستان بهبهان و 220 کیلومتری اهواز واقع شده است.

هدف این طرح، تنظیم آب رها شده روزانه از سد مخزنی برای راه‌اندازی نیروگاه و بهره‌برداری مجدد از آب تنظیم شده در مخزن سد تنظیمی به منظور افزایش انرژی قابل بهره‌برداری و تامین نیازهای کشاورزی از طریق تنظیم جریان رودخانه مارون برای تامین بخشی نیازهای آبی سیستم شامل: تامین نیاز آبی اراضی شبکه های آبیاری چهار گانه بهبهان، جایزان، خلف آباد و شادگان، تأمین حقابه حدفاصل خلف‌آباد- شادگان و حقابه پائین دست شبکه آبیاری شادگان و تامین حدود60 گیگاوات انرژی برقابی در سال از طریق احداث نیروگاهی به ظرفیت ۵*۲ مگاوات ساعت، است.

سد تنظیمی آریوبرزن سدی بتنی- وزنی است. سازه های هیدرولیکی این سد شامل سیستم تخلیه سیلاب (سرریز دریچه دار و سرریز آزاد پلکانی) و سیستم آبگیر نیروگاه هستند. ساختگاه سد تنظیمی آریوبرزن و نیروگاه آن روی یال جنوب غربی تاقدیس خاییز و در ۶/۴ کیلومتری پایین دست سد اصلی انتخاب شده است. ساختگاه سد روی تنگه‌ای قرار دارد که جنس آن عمدتاً از آهک‌های توده‌ای سازند آسماری و آهک‌های ماسه‌ای و مارنی است.

ارسال نظر