|
|
کدخبر: ۲۱۵۷۶

هنرمند معلول چینی، شی فو کاراکترهای " فن جینگ " یا " با شجاعت پیش رفتن " را می نویسد، در حالیکه گروهی از مردم در یک گذرگاه زیرزمینی در منطقه فروشگاهی شیدان در پکن پایتخت چین او تماشا می کنند.افراد معدودی حتی با دست های سالم می توانند در به مقام استادی در هنر خوشنویسی چینی برسند، و عده بسیار کمتری با پاهای شان به این مهارت می رسند.

این هنرمند ۳۴ ساله که نامش به معنای " در جستجوی خوشبختی " است، چهره آشنایی در گذرگاه های زیر زمینی منطقه فروشگاهی شیدان یا پیاده روهای توریستی هوهای در پکن است.

رهگذران شیفته نمایش ماهرانه هنر خوشنویسی او که فقط با پاهایش انجام می دهد، می شوند.

شی در جامعه ای زندگی می کند که از لحاظ زیربنایی و حمایت کمک چندانی در اختیار افراد معلول نمی گذارد، و معلولان اغلب با تبعیض روبرو هستند.

ارسال نظر