|
|
کدخبر: ۳۰۵۰۰

از آنجایی که بیدار شدن به هنگام صبح برای افراد سخت است می توان از راهکارهای اشاره شده استفاده کرد.

به گزارشامید، احمد اصغری روانشناس گفت: بیدار شدن از خواب صبح زود برای بسیاری از افراد سخت بوده و گاهی افراد مایل هستند حتی برای ۵ دقیقه بیشتر بخوابند.

وی افزود: بهتر است برای بیدار شدن به موقع هنگام صبح زود برنامه ریزی هایی داشته باشیم. وی تصریح کرد: بهتر است ساعت زنگدار را دورتر از تخت قرار داده تا به هنگام زنگ زدن نتوانید آن را به راحتی قطع کرده و مجددا به خواب بروید.

وی به راهکار دیگر اشاره کرد: بهتر است جایی که در آن می خوابید و قرار است صبح بیدار شوید مناسب و تمیز باشد زیرا این خود یک عامل برای سحرخیزی می باشد البته در افراد مختلف متفاوت است.

وی همچنین در پایان اظهار داشت: داشتن خواب کافی در طول شب می تواند به بیدار شدن شما به هنگام صبح کمک کننده باشد.

ارسال نظر