|
|
کدخبر: ۸۱۶۶۸

ریاضیدانان کانادایی ابزار دستی را برای تشخیص محتویات غذایی ابداع کرده‌اند.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، این ابزار که TellSpec نام گرفته، نه تنها به کاربر در خصوص مواد شیمیایی، آلرژن‌ها و موادی که معمولا از آنها اجتناب می‌کند، هشدار می‌دهد، بلکه به وی در خصوص آگاهی از حساسیت‌های غذایی‌اش نیز کمک می‌کند.

هدف ایزابل هافمن و استفان واتسون، ریاضی‌دانان شرکت کانادایی «تل‌اسپک» از ابداع چنین سامانه‌ای، امکان ارائه انتخاب‌های غذایی مناسب با بررسی محتوایات غذاهاست.

این ابزار از طیف‌سنج رامان کوچک، یک الگوریتم منحصر‌بفرد و یک برنامه گوشی‌ هوشمند ساده استفاده می‌کند و فرآیند اسکن محتوایات غذا با فشار دادن یک دگمه انجام می‌شود.

این سیستم ابداعی، پرتو لیزر کم قدرتی را بر آیتم غذایی تابیده و امواج نور منعکس‌شده را برای شناسایی محتویات شیمیایی غذا تحلیل می‌کند.

داده‌های به دست آمده در موتور تحلیل آپلود می‌شوند و این موتور، اطلاعات را پردازش کرده و آنها را با یک طیف ارجاعی مقایسه می‌کند.

سپس این موتور نتایج را با کمک پایگاه داده تفسیر و آنها را بر رویگوشیهوشمند کاربر دانلود می‌کند.

هافمن بر این باور است، ابزار ابداعی حدود ۹۷.۷ درصد اوقات، قادر به شناسایی موفق غذاها و محتویاتشان پس از اسکن‌ گرفتن از آنهاست.

تیم تحقیقاتی از ۳۰۰۰ آیتم غذایی برای خلق پایگاه اولیه داده‌ها استفاده کرد، اما ابزار آنها می‌تواندطیفنامحدودی از مواد را تشخیص دهد.

ارسال نظر