|
|
کدخبر: ۸۳۸۰۹

دانشگاه تربیت مدرس تهران دعوت به همکاری می نماید.

به گزارشامید، دانشگاه تربیت مدرس تهران به تخصص زیر نیازمند است. لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود مدارک خود(رزومه شخصی، کپی مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت) را حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی ا زطریق نمابر۸۲۸۸۳۲۹۴ به مدیریت امور اداری دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است پس از انجان مراحل مصاحبه و گزینش پذیرفته شدگان به صورت قرار دادی استخدام می شوند.

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه

یک نفر - مرد

شرایط مورد نیاز

مدرک کارشناسی دررشته های مدیریت IT و آمار
فارغ التحصیل ا زدانشگاه های معتبر وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
حداقل معدل ۱۵
تسلط کامل به برنامه اکسل و ورد
دو سال سابقه کار
ساکن تهران

متقاضیان گرامی:

ضروری است که عنوان شغل درخواستی رادر تقاضای خود درج نمایید.
قابل ذکر دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول این آگهی نمی باشند.

ارسال نظر